Is het voertuig geen totaal verlies en dus herstelbaar, dan wordt de vergoeding voor de voertuigschade berekend als volgt:

herstellingsprijs: 10.000,00 €
21 % B.T.W. op dit bedrag: 2.100,00 €
sleepkosten: 150,00 €
vergoeding van de gebruiksderving , nl.:
wachttijd van 10 dagen x 20 €= 200 €
herstellingsduur (zijnde het aantal kalenderdagen nodig om het voertuig terug te herstellen) van 8 dagen x 20 €=: 160 €
admistratie-, correspondentie-, telefoon- en aanverwante kosten, naar billijkheid: 70,00 €
—————–
totaal in hoofdsom: 12.680 €
de vergoedende interest (aan de wettelijke rente *, of soms aan 5 %), vanaf de dag van het ongeval tot de dag van de daadwerkelijke betaling; bvb. betaling na een half jaar: 443,69 €
—————-
totaal verschuldigd op de dag van de betaling: 13.120,63 €

De benadeelde kan vragen dat zijn auto zo goed mogelijk terug in de vroegere staat wordt hersteld; hij dient dan ook niet in te stemmen met het gebruik van minder degelijke piratenonderdelen, en nog minder met het oplappen i.p.v. het degelijk herstellen.

Opmerking: als uw fiets werd beschadigd gelden grosso modo dezelfde principes; ook dan heeft u recht 1° op een degelijke herstelling ofwel op de werkelijke vervangingswaarde, 2° op een zekere vergoeding voor gebruiksderving (aan 10 € per dag) en voor bewaring (stalling), en 3° op vergoeding van de administratiekosten. Bij betwisting over de herstellingsprijs of de vervangingswaarde van de fiets zal ook hier normalerwijze een tegensprekelijke expertise moeten doorgaan (zie hierover verder nr. 13 e.v.)