Bijna altijd wordt het beschadigde voertuig enkele dagen na het ongeval onderzocht door een voertuigexpert aangesteld door de verzekeringsmaatschappij. Deze deelt kort daarna zijn persoonlijke zienswijze (besluiten) mee, nl. :

  • ofwel meent hij dat het gaat om een (technisch of economisch) totaal verlies; dan raamt hij de waarde vóór ongeval en dan zal hij daarna ook het hoogste wrakbod meedelen;
  • ofwel beslist hij dat herstelling aangewezen is, en dan raamt hij de herstellingsprijs.

Op basis van deze besluiten van de voertuigexpert zal de vergoedingsplichtige verzekeringsmaatschappij aan u een schade-afrekening toesturen. Dit mag u niet zo maar voor akkoord ondertekenen (zie hieronder).