12.1 Het is steeds aangewezen om het standpunt van de verzekeringsexpert voorafgaandelijk te laten nazien door uw garagist en eventueel, zo nodig, door een eigen raadgevende voertuigdeskundige.

De verzekeringsdeskundige deelt mij mee dat mijn voertuig een totaal verlies zou zijn en dat de “waarde voor ongeval” 8.000 €, BTW in, zou zijn; is dit wel juist?
OF: “Mijn voertuighersteller zegt mij dat de herstellingen niet op een degelijke wijze kunnen gebeuren als ze volgens het bestek van de expert moeten worden uitgevoerd; hoe kan ik dit bestek betwisten?

Het gebeurt inderdaad zeer vaak dat de verzekeringsexpert een voertuig ten onrechte als een totaal verlies dan wel als herstelbaar beschouwt, en dat hij een te lage herstellingsprijs of een te lage vervangingswaarde vooropstelt. Voormelde standpunten van de verzekeringsexpert hoeft u niet zomaar te aanvaarden.

12.2 Soms kan u een hogere vergoeding bekomen op een eenvoudige wijze: u verstuurt naar de expert een gemotiveerde protestbrief. Gaat de discussie over de “waarde voor ongeval”, dan voegt u daarbij bewijsstukken omtrent een hogere vervangingswaarde; deze bewijzen kunnen worden aangebracht door uw garagist, via internet, of uit autotijdschriften. Vaak zal de voertuigexpert daarna een hoger vergoedingsvoorstel kenbaar maken.

Zie ook Klachten, om te weten hoe u een protestbrief dient op te stellen. Soms volstaat zelfs een eenvoudig telefonisch protest, zeker wanneer men goede argumenten heeft.

12.3 Maar vaak volstaat dit niet, en blijft de voertuigexpert dus weigeren om een voldoende hoge vergoeding (of totaal verlies of dergelijke) toe te staan. Dan doet u er goed aan om een tegenexpertise te vragen, dus om een eigen raadgevende voertuigexpert aan te stellen; deze tegenexpert onderzoekt in welke mate de zienswijze van de verzekeringsexpert al dan niet kan worden aanvaard (zie hierna nr 13 en 15). Evenwel zal u mogelijks beter niet de kosten van een dergelijke tegenexpertise maken ingeval u geen dekking in rechtsbijstand zou genieten (zie hierover Rechtsbijstandsverzekering).

Als er geen minnelijke regeling betreffende uw voertuigschade mogelijk is, rijst de vraag: