Bij voormelde twee overeenkomsten is tevens voorzien dat een arbitrage* (* = zie definitie in de woordenlijst) zal doorgaan indien de benadeelde het standpunt van de verzekeringsexpert niet wil aanvaarden. Bij een dergelijke arbitrage volgens de R.D.R. wordt in de praktijk naar de benadeelde een lijst van 3 tot 5 verzekeringsexperten gestuurd met het verzoek één van deze experten te kiezen; na deze keuze zullen de aangeduide expert en de verzekeringsexpert samen definitief beslissen, zonder dat nog enige betwisting mogelijk blijft.

Vaak is het niet aangeraden om het voorstel tot een dergelijke arbitrage te aanvaarden: voormelde lijst van (meestal 3 tot 5) autoëxperten wordt opgemaakt door de verzekeringsexpert zelf, die begrijpelijkerwijze enkel experten aan u voorstelt die hij goed kent en die dus niet volledig onpartijdig kunnen oordelen.

De benadeelde doet er meestal goed aan om zelf een raadgevende expert (een “technisch raadsman”) te kiezen in wie hij zijn volle vertrouwen kan stellen. Dus niet een deskundige die voorkomt op de lijst vanwege de verzekeringsexpert.

Deze zelf gekozen tegenexpert zal mogelijks akkoord gaan met de zienswijze van zijn collega of hij zal na een toegeving door de verzekeringsexpert tot een overeenstemming met deze verzekeringsexpert komen.

Is dit niet het geval, dan zal een tegensprekelijke expertise moeten doorgaan. Deze tegensprekelijke expertise gebeurt ofwel als arbitrage (zie hierboven) ofwel als gerechtelijke expertise (zie nr. 15); de keuze tussen deze 2 vormen van tegensprekelijke expertise laat u het best over aan uw eigen raadgevende deskundige. Uw eigen raadgevende deskundige zal bij een arbitrage uiteraard samen met de verzekeringsexpert een scheidsrechter aanduiden in wie zij beiden vertrouwen stellen.

Kortom, u kan de oplossing van de betwistingen via een arbitrage aanvaarden mits u zelf uw – onafhankelijke – expert mag kiezen en mits deze expert zelf ook voorstander is van een arbitrage.

Wordt geen arbitrage overeengekomen, dan moet een gerechtelijke expertise doorgaan.