Na de gerechtelijke expertise kunnen dus nog allerlei betwistingen overblijven, zoals omtrent de vergoeding voor de gebruiksderving en/of de stallingkosten. In dit kader wordt herinnerd aan de vergoedingen waarop u werkelijk gerechtigd bent en waarover betwistingen kunnen blijven bestaan (zie hierboven, o.a nr. 2 of 3). Dergelijke overblijvende betwistingen zullen zo nodig via de verderzetting van de gerechtelijke procedure moeten worden opgelost.