Deze hoedanigheid kan u bekomen door gewoon een verklaring af te leggen op het secretariaat van het Parket*. Meestal doet uw advocaat daarvoor het nodige. Van zodra u de hoedanigheid van benadeelde heeft bekomen wordt u door het Parket op de hoogte gebracht van de seponering * ofwel van de datum waarop de zaak wordt ingeleid voor de strafrechtbank.

Om het strafdossier te mogen inzien of om het te laten fotokopiëren door de griffie moet u vooraf een schriftelijke toelating daarvoor van het Parket bekomen. Deze toelating kan u aanvragen samen met de verklaring van benadeelde. Maar ze wordt vaak pas ongeveer een jaar na het ongeval gegeven!

TIP: zeker als het gaat om het overlijden van een naaste of om zeer ernstige lichamelijke schade kan je beroep doen op de dienst slachtofferonthaal; zo kan je via een justitieassistent aan de substituut van de procureur des konings die je dossier behandelt vragen om je op de hoogte te houden van de stand van zaken; zo kan je o.a. het strafdossier inzien van zodra dit wordt vrijgegeven.