Wanneer de benadeelde zich wenst te beroepen op de wetgeving betreffende de zwakke weggebruikers * kan hij zich enkel wenden tot de Politierechtbank zetelend in burgerlijke zaken. Deze wetgeving voorziet dat alle verkeersslachtoffers, uitgezonderd de voertuigbestuurder, gerechtigd zijn op schadevergoeding vanwege de BA-verzekeraar* van een betrokken motorrijtuig*; dus ook als het ongeval uitsluitend veroorzaakt is door de zwakke weggebruiker zelf (zie uitgebreider bij Vergoedingen, onder nr 6a, de wet op de zwakke weggebruikers).