7.1 Daarentegen kan de vordering van de burgerlijke partij voor de Politierechtbank zetelend in strafzaken (of voor een andere strafrechtbank) enkel worden ingewilligd in zover de schade voortvloeit uit een misdrijf begaan door de beklaagde.

Het gebeurt trouwens regelmatig dat op het eerste zicht geen betwisting betreffende de aansprakelijkheid mogelijk blijkt te zijn, maar dat nadien wel degelijk ernstige betwistingen rijzen.

Vaak stelt de burgerlijke partij (= benadeelde) zijn burgerlijke vordering op de inleidende zitting van de Strafrechtbank.

Dit heeft het voordeel dat de benadeelde kan argumenteren waarom de beklaagde wel degelijk (volledig) verantwoordelijk voor het ongeval moet worden geacht.

7.2 Wanneer het Parket de andere betrokkene (de aanrijder) vervolgt, kunnen de benadeelden hun burgerlijke vordering ook stellen nadat de beklaagde werd veroordeeld; de strafrechtbank moet de behandeling van de burgerlijke belangen immers ambtshalve aanhouden.

TIP: Men kan zich thans dus ook burgerlijke partij stellen voor de Politierechtbank zetelend in strafzaken nadat het vonnis op strafrechtelijk gebied definitief is geworden. De burgerlijke partijstelling op de inleidende zitting voor de strafrechter is trouwens vaak niet aangewezen.

7.3 Vooral wanneer het Parket de zaak heeft geseponeerd of wanneer het volgens u per vergissing u en niet de andere heeft gedagvaard, kan het aangewezen zijn om zich burgerlijke partij te stellen via een rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechtbank (zijnde de Politierechtbank of de Correctionele Rechtbank).

Bij een dergelijke rechtstreekse dagvaarding wordt de persoon die volgens u de dader is voor de strafrechter gebracht, die dan ook kan oordelen over de passende bestraffing en schadevergoeding.

TIP: Zo kan u de andere betrokkene bij het ongeval zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk laten veroordelen.

Bijvoorbeeld: de heer Procureur des Konings (het Parket) dagvaardt u wegens een verkeersinbreuk; uw advocaat laat weten dat volgens hem niet uzelf maar wel tegenpartij het verkeersongeval heeft veroorzaakt; hij stelt de rechtstreekse dagvaarding tegen de tegenpartij op, en deze wordt via de gerechtsdeurwaarder betekend; zo wordt tegenpartij evenzeer als uzelf een beklaagde voor de (politie- of correctionele) rechtbank, die op deze wijze de tegenpartij kan veroordelen zowel op strafrechtelijk gebied (bvb. een geldboete en rijverbod) als op burgerrechtelijk gebied (dus om aan u of anderen een schadevergoeding te betalen) …