Besef dat enkel deskundige begeleiding vanwege een vertrouwenspersoon voldoende waarborgen op een passende schadevergoeding biedt. Wie anders dan een advocaat met ervaring op het gebied van schadeloosstellingen kan op een degelijke wijze een voorstel tot minnelijke regeling beoordelen ?

Meestal bezit uw makelaar – ondanks zijn beste bedoelingen – ter zake niet voldoende juridische kennis noch tijd; in zekere mate geldt dit ook voor (de dossierbeheerder van) de rechtsbijstandverzekeraar, die er bovendien alle belang bij heeft dat de verzekerde geen – dure – gerechtelijke procedure aanvat…

Van groot belang is wel dat u vertrouwen heeft in uw advocaat (vooral wat diens kennis en inzet betreft) en dat u goed kan samenwerken met uw advocaat. Deze moet voldoende naar u luisteren, moet u degelijk adviseren, en moet u uitleggen wat u moet en (niet) mag doen, welke bewijsstukken nodig zijn en waarom, hoe alles zal verlopen, …