Besef trouwens dat de kosten van een advocaat – in de meeste gevallen – volledig worden betaald door uw rechtsbijstandverzekeraar.

Zie ook : Uw advocaat en uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Het is thans wel meestal zo dat de meeste rechtsbijstandverzekeraars zich lange tijd tussen u en uw advocaat wringen, met de voorgehouden nobele bedoeling de afhandeling in der minne na te streven; maar vaak is hun werkelijke hoofdbedoeling de uitgaven beperkt te houden.