U mag dus, hopelijk op kosten van een rechtsbijstandverzekeraar*, een advocaat naar vrije keuze aanstellen.

Deze aanstelling is niet enkel nodig om een gerechtelijke procedure te voeren voor het bekomen van een vergoeding; zij is bovendien nodig:

voor de strafrechtelijke verdediging (bvb. wegens een snelheidsovertreding, dronkenschap of een andere verkeersinbreuk);
om na te gaan of u toch niet gerechtigd is op bepaalde vergoedingen, rekening gehouden met de voorliggende bewijzen en met de wettelijke bepalingen;
om een gerechtsdeskundige* te laten aanstellen;
om na te gaan op welke schadebedragen u redelijkerwijze gerechtigd is, en om over de passende schadevergoeding onderhandelingen te voeren.

TIP: al te vaak menen bepaalde personen dat zij geen recht zouden hebben op de bijstand van een advocaat, op kosten van hun rechtsbijstandsverzekeraar. Ook wie vervolgd wordt voor een verkeersinbreuk (zoals dronkenschap achter het stuur, door een rood verkeerslicht rijden, en zo meer), of wie als passagier recht heeft op vergoeding voor lichamelijke letsels, kan een advocaat aanstellen op kosten van de rechtsbijstandsverzekering afgesloten samen met de autoverzekering.

Besef dat u vaak wel enig geduld zal moeten oefenen vooraleer uw rechtsbijstandsverzekeraar de aanstelling van uw advocaat zal willen aanvaarden.

Zie ook: C. Praktische adviezen aan het slachtoffer, onder 18. Uw advocaat t.e.m. 20. Rechtsbijstand

Vind je onze website interessant ?
Steun ons door lid te worden van onze VZW !


Reeds heel wat slachtoffers hebben dankzij de adviezen van onze VZW de passende en dus hogere schadevergoeding bekomen.

Steun onze VZW door storting van slechts 20 € op bankrekening 979-9574501-24 (IBAN: BE81 9799 5745 0124 – BIC: ARSPBE22).