Soms zijn er afdoende redenen om uw advocaat te vervangen : hij reageert niet of slechts zeer sporadisch, hij blijkt de juridische materie onvoldoende te kennen (hij blijkt bvb. verkeerde informatie te hebben gegeven over een belangrijk punt), hij heeft een ernstige beroepsfout gemaakt, of dergelijke.

De beste werkwijze om uw advocaat te vervangen door een andere is wellicht als volgt:

u contacteert onmiddellijk uw nieuwe advocaat;

deze ziet na of er wel voldoende redenen zijn om uw eerste advocaat aan de kant te schuiven;

zo ja, dan vraagt hij aan de rechtsbijstandverzekeraar de toelating om uw eerste advocaat op te volgen; deze toelating wordt meestal verleend;

hij neemt zelf contact op met uw eerste advocaat, die alle nuttige stukken van zijn dossier overmaakt aan uw nieuwe (= opvolgende) advocaat.