In dit hoofdstuk worden de diverse gronden om vergoeding te bekomen voor de lichamelijke en de voertuigschade besproken.

In dit hoofdstuk worden dus enkel de verschillende mogelijkheden om schadevergoeding (of andere uitkeringen) te vorderen besproken (dus de vraag: wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op bepaalde vergoedingen). De vergoedingsbedragen waarop u gerechtigd is komen niet aan bod in dit hoofdstuk, maar wel in de hoofdstukken Lichamelijke schade en Voertuigschade .

 

2.1 De verschillende rechtsgronden om vergoeding te vorderen

 

We hebben de rechtsgronden om vergoeding te bekomen ingedeeld als volgt:

a. in de rubrieken 3 t.e.m. 5 de rechtsgronden betreffende om het even welke schade;

b. in rubriek nr 6 de rechtsgronden waarop men enkel vergoeding voor lichamelijke schade (= letselschade) kan bekomen.

 

We bespreken achtereenvolgens:

2.2 Daarna  (zie nr 7 tot 10): De terugvordering door de B.A.-verzekeraar (regres).

2.3 Vervolgens: enkele principes betreffende de uitbetaling van de vergoeding door de verzekeringsmaatschappij (nr. 11).

2.4 Tot slot: enkele bedenkingen over het (complexe) vergoedingssysteem.