In dit hoofdstuk worden de diverse gronden om vergoeding te bekomen voor de lichamelijke en de voertuigschade besproken.

In dit hoofdstuk worden dus enkel de verschillende mogelijkheden om schadevergoeding (of andere uitkeringen) te vorderen besproken (dus de vraag: wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op bepaalde vergoedingen). De vergoedingsbedragen waarop u gerechtigd is komen niet aan bod in dit hoofdstuk, maar wel in de hoofdstukken Lichamelijke schade en Voertuigschade .

2.1 In nr. 3 t.e.m. 5 worden de rechtsgronden betreffende alle soorten schade besproken en in nr. 6 de rechtsgronden betreffende de vergoeding voor (enkel) de lichamelijke schade. Er bestaan heel wat gronden om vergoeding te bekomen, zoals:

2.2 Daarna gaan we na in welke gevallen de verzekeringsmaatschappij de bedragen die zij heeft uitbetaald aan de benadeelden mag terugvorderen van de foutieve bestuurder (zie nr 7 tot 10 – De terugvordering door de B.A.-verzekeraar (regres)).

2.3 Vervolgens worden enkele principes betreffende de uitbetaling van de vergoeding door de verzekeringsmaatschappij uiteengezet (nr. 11).

2.4 Tot slot enkele bedenkingen over het (complexe) vergoedingssysteem.