De belangrijkste rechtsgrond om vergoeding te bekomen voor de voertuig- en andere stoffelijke schade wordt gevormd door de gemeenrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid *.