NOOT VOORAF: de tekstgedeelten in lichtgrijze kleur zijn enkel bedoeld om verdere juridische opzoekingen te vergemakkelijken; niet-juristen dienen omzichtig om te gaan met deze teksten.

Een andere vorm van burgerlijke aansprakelijkheid (afgekort “B.A.”) betreft de schade ingevolge een gebrekkige zaak. U is bvb. ook gerechtigd op volledige schadevergoeding indien u is aangereden door een auto waarvan de remmen niet werkten. Hier speelt de eventuele fout van de aanrijder geen rol.

Art. 1384, al. 1 B.W. : “Men is aansprakelijk (…) voor de schade welke (…) veroorzaakt wordt door de daad (…) van zaken die men onder zijn bewaring heeft”.

Minder belangrijk in onderhavige context is de aansprakelijkheid voor een kind of een dier dat schade toebrengt aan een derde.

Art. 1385 B.W. : “De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was”.