Ook de overheid, zoals de gemeente, kan aansprakelijk zijn voor het verkeersongeval. Zij moet zorgen voor verkeersveilige wegen; zij is bovendien aansprakelijk als de weg gebrekkig is. Wordt daardoor een schadegeval teweeggebracht, dan zal de overheid deze schade in principe moeten vergoeden. Bvb. bij stuurcontroleverlies ingevolge een onvoorzienbare gladde materie op de weg of ingevolge een waterplas (die is ontstaan doordat de rioolroosters volledig verstopt zijn).