Het past hier te wijzen op de regels van de verdeling van aansprakelijkheid. Hiervan is sprake wanneer de hoofdaansprakelijke niet voor 100% aansprakelijk is voor de schade (dus wanneer er buiten hem nog een andere oorzaak voor de schade bestaat). Daardoor zal de hoofdschadelijder in principe geen volledige vergoeding voor zijn schade bekomen.

Een paar voorbeelden:

Vb.1 U had aan tegenpartij voorrang moeten verlenen, maar tegenpartij zou minder zware letsels hebben opgelopen indien zij de veiligheidsgordel wel had omgegespt.

Vb.2 De vrachtwagen kon uw plots wegrijdende auto onmogelijk ontwijken; maar zij blijkt volgens de tachograafschijf 20 km per uur meer dan de toegelaten snelheid van 50 km per uur te hebben gereden ; daardoor werd de schade vergroot.

Hoe lost men dit op? 1° Eerst gaat men het oorzakelijk verband na; in Vb.1: enkel de hoofdwonde maar niet de andere schade staat in oorzakelijk verband met het niet-dragen van de gordel ; in Vb.2: zowel de schade aan de vrachtwagen als deze aan uw auto zouden minder groot zijn geweest indien de vrachtauto 50 km per uur had gereden. 2° Vervolgens wordt het aandeel in de aansprakelijkheid geraamd; zowel in Vb.1 als in Vb.2 blijkt u de zwaarste fout te hebben begaan (blijkt uw fout dus voor het grootste deel aan de basis van het ongeval te liggen); het aandeel van uw aansprakelijkheid wordt door de rechter in beide gevallen bepaald op 2/3° (en dit van tegenpartij dus op 1/3°). 3° Dit aandeel wordt tenslotte toegepast op de schadevergoeding; in Vb.1 zal tegenpartij slechts 2/3° van de vergoeding bekomen voor de schade die in verband staat met de hoofdletsels; in Vb.2 zal de schade aan de vrachtwagen maar voor 2/3° worden vergoed, en zal u voor 1/3° schadevergoeding bekomen.

Wellicht in ongeveer de helft van de vonnissen waarbij wordt geoordeeld over de aansprakelijkheidsbetwisting wordt de aansprakelijkheid verdeeld.

Soms zal de hoofdschadelijder ook enkel maar gedeeltelijk worden vergoed doordat hij zelf mede een fout heeft begaan.

Vb.3 U heeft het ongeval veroorzaakt doordat u dronken was; maar uw passagiers zijn mede-aansprakelijk voor de door hen geleden schade, aangezien ze het risico op een ongeval “aanvaard” hebben door met een dronken bestuurder mee te rijden en aangezien ze dus eveneens deels fout hebben aan hun schade.

Maar hier zal de wet op de zwakke weggebruikers (zie hieronder nr 6a.) primeren, zodat de passagiers integrale vergoeding voor hun lichamelijke schade zullen bekomen.