Inzover men een bepaalde verzekeringspolis heeft afgesloten, kan men uiteraard beroep doen op de contractuele verbintenissen van de verzekeringsmaatschappij. Lees steeds zeer grondig de polis, om te weten onder welke voorwaarden en binnen welke perken bepaalde risico’s worden gedekt. Raadpleeg tijdig uw verzekeringsmakelaar.