Er zijn daarnaast meerdere vormen van persoonsverzekering (zijnde een verzekering tegen een risico op het vlak van het leven, het lichaam of de gezinssituatie).

De belangrijkste:
– verzekering overlijden (ongeacht de oorzaak), zoals de schuldsaldoverzekering afgesloten bij uw hypothecair krediet,
– verzekering gewaarborgd inkomen (verleent een periodieke rente, zijnde meestal een maandelijkse uitkering, bij tijdelijke en blijvende ongeschiktheid om te werken),
– verzekering gezondheidszorgen (dekt de medische kosten), soms beperkt tot de hospitalisatieverzekering, en
– verzekering lichamelijke ongevallen (L.O.) (dekt de nadelige gevolgen van de aantasting van het lichaam, inbegrepen het overlijden, door een ongeval).

Hierbij denken we aan de verzekering lichamelijke schade ongevallen verkeer, ook verzekering inzittenden of verzekering verkeersongevallen genoemd. Deze verzekering speelt thans in feite enkel nog voor de lichamelijke letsels van de foutieve bestuurder zelf (sinds de wet op de zwakke weggebruikers).

Daarnaast is er de verzekering persoonlijke ongevallen. Om te vermijden dat een tijdelijke arbeidsongeschiktheid (T.A.O.) en eventueel blijvende invaliditeit (B.I.) een te zwaar verlies aan inkomsten met zich zou brengen, zijn vooral veel zelfstandigen verzekerd tegen persoonlijke ongevallen. De verzekerde zal dan bij een ongeval -maar niet bij ziekte die niet het gevolg is van een ongeval! – een vergoeding per dag T.A.O ontvangen en daarna een globale som in evenredigheid met de graad van B.I.

Hierbij aansluitend wordt ook gewezen op ruimere verzekeringen tegen inkomstenverlies, zoals de verzekering gewaarborgd inkomen. Hierdoor wordt bij ziekte of ongeval (een deel van) het inkomstenverlies van de verzekerde vergoed.

Tevens vermelden we de ziektekostenverzekering (betreffende de medische uitgaven).

Zo dekt de hospitalisatieverzekering alle opleggen betreffende de verpleging, de medische zorgen voor, tijdens en na de ziekenhuisopname, het ziekenvervoer,…

De ongevallenverzekeraar komt tussen in die kosten die niet door uw ziekenfonds betaald worden. Bovendien kunnen de polisvoorwaarden de volgende waarborgen voorzien:

-kapitaal bij overlijden;
-vergoeding bij blijvende en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid (maar beperkt overeenkomstig de polisvoorwaarden);
-tussenkomst in de medische kosten.

Lees steeds zeer goed de polis na: wordt enkel dekking verleend bij een ongeval, dus niet bij ziekte?; welke uitsluitingen en andere beperkingen zijn voorzien?; welke vergoedingen zullen worden betaald?; en welke niet…