Tenslotte is er de rechtsbijstandsverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar zal alle kosten van verdediging betalen, zoals :

a. de staat van ereloon en kosten vanwege de advocaat, de raadsgeneesheer, de raadgevende voertuigexpert, en de gerechtsdeskundige

b. alle procedurekosten

c. de eventuele kosten van gedwongen uitvoering.

Bijna iedereen geniet dekking in rechtsbijstand, ook al weet men dit niet altijd. Niet alleen de bestuurder maar ook elke passagier kan de dekking inroepen van de rechtsbijstandsverzekering van het voertuig. Een voetganger of andere zwakke weggebruiker heeft zeer vaak een verzekering van rechtsbijstand bij zijn familiale verzekeringspolis. Sommigen hebben een afzonderlijke polis rechtsbijstand afgesloten.

De rechtsbijstandsverzekering wordt uitgebreider besproken in Rechtsbijstand (als een rubriek van Praktische adviezen om de volledige vergoeding voor uw lichamelijke schade te bekomen, onder nr. 20).