In elk geval: tijdig zowel een advocaat als een raadsgeneesheer (met voldoende kennis en ervaring in de materie) raadplegen!

NOOT: om te weten welke vergoedingsbedragen voor lichamelijke letsels worden toegekend: zie Lichamelijke schade.