NOOT VOORAF: de tekstgedeelten in lichtgrijze kleur zijn enkel bedoeld om verdere juridische opzoekingen te vergemakkelijken; niet-juristen dienen omzichtig om te gaan met deze teksten.

De lichamelijke schade, ook deze van de niet-foutieve autobestuurder, wordt vergoed door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (B.G.W.F.), indien de schade is veroorzaakt door een niet-geïdentificeerd motorrijtuig.

Art. 19bis-11, §1 W.A.M. : “Elke benadeelde kan van het Fonds (= Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds) de vergoeding bekomen van de schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt :
(…)
7°) indien het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet kan worden geïdentificeerd; in dat geval wordt het Fonds in de plaats gesteld van de aansprakelijke persoon ;(…)”.

Zoals reeds gezegd (zie hierboven onder nr. 4), wordt de schade ingevolge lichamelijke letsels ook in meerdere andere gevallen vergoed door het B.G.W.F., bijvoorbeeld wanneer de vergoedingsplichtige verzekeraar niet kan worden geïdentificeerd (niet te verwarren met het zonet aangehaalde geval van niet-identificatie van het motorrijtuig), of wanneer het ongeval is veroorzaakt door een niet-verzekerd motorrijtuig of door overmacht.