Daarnaast bestaan nog meerdere andere gronden om vergoeding te kunnen eisen. Zoals indien een verzekering is afgesloten (zie de contractuele verplichtingen van de verzekeringsmaatschappij , nr. 5 hierboven).

Of zoals de talrijke wettelijke rechtsgronden waarbij in zeer specifieke (dus uitzonderlijk voorkomende) gevallen een recht op bepaalde vergoedingen is voorzien.

Bvb. de schaderegeling bij watersnood, bij een “landbouwramp” of bij sommige andere rampen, of het Koninklijk besluit van 4 december 2004 “betreffende de toekenning van een bijzondere en bijkomende vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van politie- en hulpdiensten, door sommige leden van de Veiligheid van de Staat, door sommige leden van het Bestuur der Strafinrichtingen en door het personeel van Landsverdediging, bij de redding van personen van wie het leven in gevaar was”, e.d.