Bovendien bestaan er nog andere regresgronden.

De belangrijkste is wellicht het besturen van een motorrijtuig zonder te voldoen aan de Belgische wet en reglementen. Het gaat hier vooral om het sturen 1° zonder rijbewijs, 2° met een voorlopig rijbewijs maar zonder de vereiste begeleiding, 3° tijdens de periode van intrekking van het rijbewijs, of 4° zonder de vereiste leeftijd te hebben bereikt.

Dit loutere feit volstaat voor het regres, en de verzekeringsmaatschappij moet dus niet het oorzakelijk verband met het ongeval bewijzen. Dit is ongetwijfeld onrechtvaardig!

Zie ook hierna, “vragen van leden” nr 3), voor een praktisch voorbeeld.