Vooral om de machtspositie van de verzekeringsmaatschappijen wat in te dijken heeft de wetgever de laatste jaren meerdere regels voorzien ter bescherming van de benadeelde.