NOOT VOORAF: de tekstgedeelten in lichtgrijze kleur zijn enkel bedoeld om verdere juridische opzoekingen te vergemakkelijken; niet-juristen dienen omzichtig om te gaan met deze teksten.

Vroeger art. 83 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, afgekort “W.L.O.”, thans art. 147 Verzekeringswet van 4/4/14 : “De benadeelde beschikt vrij over de door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding. Het bedrag van de schadevergoeding mag niet verschillen naar gelang van het gebruik dat de benadeelde ervan zal maken”.

Zo bestaat sinds lang heel wat discussie omtrent de vraag of een benadeelde wel dezelfde schadevergoeding kan bekomen indien hij zijn beschadigde wagen niet laat herstellen noch vervangt door een ander voertuig. “Jawel”, oordeelt het Hof van Cassatie steevast, “ook wat de B.T.W. betreft en ook al werd de wagen vervangen door een tweedehandsvoertuig waarop enkel B.T.W. over de marge moest worden betaald” (zie hierover B.T.W.). Deze rechtspraak werd bevestigd door art. 83 W.L.O.