NOOT VOORAF: de tekstgedeelten in lichtgrijze kleur zijn enkel bedoeld om verdere juridische opzoekingen te vergemakkelijken; niet-juristen dienen omzichtig om te gaan met deze teksten.

Art. 84 W.L.O. : “Kwitantie ter afrekening.

Elke kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening betekent voor de benadeelde niet dat hij van zijn rechten afziet.
Een kwitantie ter finale afrekening moet de elementen van de schade vermelden waarop die afrekening slaat”.

Maar een dading* maakt wel een definitief einde aan elke betwisting!