Samenvatting

Vooraf wordt het onderscheid tussen de verschillende soorten geneesheren verduidelijkt (zie hieronder nr. 1).

Vanzelfsprekend kan de lichamelijke en aanverwante schade enkel maar op een passende wijze worden vergoed na een medische expertise (zie nr. 2). Hierbij speelt uw eigen raadsgeneesheer, die u naar vrije keuze mag aanstellen, een belangrijke rol (nr. 3).

In vele gevallen zal een tegensprekelijke medische expertise moeten gebeuren, om uw morele en materiële schade als gevolg van de lichamelijke letsels correct te laten vastleggen (nr. 4 en 5).

U kan meerdere maatregelen tegen een gerechtsdeskundige nemen die niet naar behoren functioneert (nr. 6).

Ter afronding de adviezen van een ervaren raadsgeneesheer.