10.1 VOORBEELD 1

Mevrouw A. heeft bij het verkeersongeval van 16/9/18 een whiplash en rugklachten opgelopen. Het gerechtsdeskundig verslag besluit dat de graden van de tijdelijke huishoudelijke, persoonlijke en economische ongeschiktheid (THO, TPO en TEO) gelijklopend zijn, als volgt:

* 100 % tijdelijke ongeschiktheid (afgekort “T.O.”) vanaf 16/9/18 (datum van het ongeval) t.e.m. 31/12/18, zijnde gedurende 107 dagen ;
* 75 % T.O. vanaf 1/1/19 t.e.m. 31/3/19, zijnde gedurende 90 dagen ;
* 50 % T.O. vanaf 1/4/19 t.e.m. 31/5/19, zijnde gedurende 61 dagen ;
* 25 % T.O. vanaf 1/6/19 t.e.m. 15/9/19, zijnde gedurende 107 dagen ;
* consolidatie op 16/9/19, met 10 % blijvende ongeschiktheid (B.O.), zijnde zowel BPO als BHO als BEO.

Mevr. A. is geboren op 15/2/83, is ongehuwd, en heeft twee jonge kinderen ten laste.

a. Voor de periode T.O. (zijnde de periode tot aan de consolidatiedatum) wordt haar schade begroot als volgt.

a1. De huishoudelijke schade (T.H.O.) wordt begroot op basis van (20 + 7 + 7 =) 34 euro per dag, in overeenstemming met de graden van T.O. Aldus bekomt men:

* 100 % T.O. x 107 dagen x 34 euro : 3.638,00 euro
* 75 % T.O. x 90 dagen x 34 euro : 2.295,00 euro
* 50 % T.O. x 61 dagen x 34 euro : 1.037,00 euro
* 25 % T.O. x 107 dagen x 34 euro : 909,50 euro
—————————————————
*totaal :  7.879,50 euro
*meer vergoedende interest vanaf 16/3/19 (gemiddelde datum)

a2. Het te vergoeden inkomensverlies wordt berekend op basis van het attest daarover vanwege de werkgever. Dergelijk verlies mag uiteraard geen 2 keer worden vergoed; inzover de werknemer al een gewaarborgd loon, uitkeringen vanwege het ziekenfonds, … heeft ontvangen moeten deze eerst in mindering worden gebracht.

Bij werkhervatting (waardoor het loonverlies ophoudt) wordt vanaf dan doorgaans een vergoeding wegens meerinspanningen aan 25 euro per dag toegekend, in overeenstemming met de graden van T.E.O.

a3. Er bestaat uiteraard tevens morele schade, die wordt begroot aan 28 euro per dag, overeenkomstig de graden van T.P.O. (zie a1).

Per dag hospitalisatie wordt bijkomend 6 euro toegekend.

b. De schade ingevolge de B.O. wordt in principe vergoed per procentpunt. Voor een slachtoffer van 36 jaar op de consolidatiedatum beloopt de richtvergoeding volgens de indicatieve* tabel 900 euro per punt, zodat Mevr. A. gerechtigd is op 900 euro x 3 x 10 (% BAO) = 27.000 euro.

Beloopt de B.A.O. minstens 15 %, dan wordt de vergoeding vaak berekend d.m.v. kapitalisatie, wat heel wat hogere vergoedingen oplevert. Maar in feite dient de kapitalisatieberekening ook bij minder dan 15 % te worden toegekend.

c. Uiteraard dienen bovendien allerlei kosten en uitgaven te worden vergoed, zoals deze voor de verplaatsingen, voor de medische onderzoeken en behandelingen, e.d.

d. Daarenboven worden de schadebedragen vermeerderd met vergoedende rente; deze wordt thans doorgaans bepaald op de wettelijke rentevoet.

10.2 VOORBEELD 2

Bij een zware handicap worden andere vergoedingprincipes toegepast (zie ook hierboven onder nr 9.6 en 9.7).

Een meisje van 20 jaar rijdt met een vriend, die dronken is, naar huis. De auto slipt tot tegen een stilstaande vrachtwagen. Daardoor wordt de rechterknie van het meisje verbrijzeld en daardoor lijdt zij bovendien zeer ernstige cerebrale schade (N.A.H. of niet-aangeboren hersenschade). De gerechtsdeskundige besluit tot 100 % B.A.O., met esthetische schade van 5/7 (ernstig), met zeer belangrijke pretium voluptatis (seksuele schade) en met hulp van derden, nl. permanent passief toezicht en 2 uren per dag actieve hulp bij de activiteiten van het dagelijkse leven (A.D.L.). De Politierechtbank, bevestigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg (zetelend in graad van hoger beroep), kent aan het meisje de volgende vergoedingen toe :

a. TPO ( = morele schade T.O.): 25.476 € (op basis van 37,50 voor de eerste 3 maand en daarna op basis van 28 euro per dag)
b. THO ( = huishoudelijke schade T.O.) : 7.942 €
c. verlies van een schooljaar en van verdere beroepsopleiding : 37.500 €
d. TEO ( = professionele schade T.A.O.) : 39.063 €
e. BPO ( = gewone morele schade B.O.) : 300.000 €
f. esthetische schade, vooral wegens de hinkende gang en de littekens in het aangezicht: 12.500 €
g. de seksuele schade, nl. zowel het verlies aan seksueel leven als het verlies van een nageslacht : 50.000 €
h. genoegenschade : 10.000 €
i. BEO ( = professionele schade B.A.O.), in het bijzonder het toekomstig inkomensverlies : een rente van 2.400 € per maand, jaarlijks geïndexeerd, tot de leeftijd van 67 jaar
j. bijkomende vergoeding wegens pensioenverlies en wegens de postlucratieve schade : 10.000 €
k. huishoudelijke schade B.A.O. : 250.000 €
l. hulp van derden : 7.400 € per maand, te indexeren
m. naast de vergoeding voor de morele schade van de ouders, t.b.v. in totaal 25.000 € per ouder
n. uiteraard worden daarenboven alle andere reële kosten en uitgaven vergoed, mits daarvoor afdoende bewijsstukken worden voorgelegd (vergoeding voor de en aanverwante medische kosten, voor de verplaatingen – ook de bezoekverplaatsingen -, voor het incontinentiemateriaal, en voor alle andere kosten en andere nadelen)
o. voormelde bedragen worden, vanaf onderscheiden data, vermeerderd met vergoedende interest, meestal aan 5 % per jaar en gedeeltelijk ook aan de wettelijke rentevoet

p. daarnaast wordt fiscaal voorbehoud toegekend en worden de reserves voorzien in het gerechtsdeskundig verslag bevestigd door de rechtbank.

NOOT: als het zwaar gehandicapt slachtoffer nog jong was, moet ook voor de ouders de passende vergoeding worden gevorderd.