a. Het is van het grootste belang dat u een degelijke raadsgeneesheer contacteert. Dit dient tijdig te gebeuren; dit is van bij het begin indien het gaat om zeer zware letselschade, en in elk geval ten laatste van zodra u de medische besluiten* vanwege de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij heeft vernomen. Deze besluiten zijn uiteraard opgemaakt door een arts die dag in dag uit werkt voor de verzekeringsmaatschappij die de vergoeding van uw lichamelijke schade moet betalen; dus…  Enkel uw eigen raadsgeneesheer kan op onpartijdige wijze nazien of deze besluiten al dan niet aanvaardbaar zijn (zie ook hoger nr. 3). Hij kan uw “advocaat op medisch vlak” worden genoemd.

b. Uw rechtsbijstandsverzekeraar dient de kosten van verdediging, en dus ook de kosten van bijstand door uw raadsgeneesheer, te betalen. Maar vraag haar op voorhand de toelating voor deze bijstand. Zij kan immers een goede reden hebben om deze bijstand (voorlopig) te weigeren.

Vanzelfsprekend is het in feite aangeraden om reeds een raadsgeneesheer te raadplegen van zodra blijvende letsels mogen worden gevreesd, dus reeds kort na het ongeval. Want enkel uw eigen raadsgeneesheer

– kan u laten weten welke bijkomende onderzoeken moeten gebeuren en wanneer (sommige moeten bvb. 3 maand na het ongeval doorgaan)

– kan u de nodige uitleg geven aangaande de medische verslagen, de bevindingen van de raadsarts van tegenpartij, e.d.

c. Kunnen uzelf en uw raadsgeneesheer akkoord gaan met het verslag van de raadsgeneesheer van tegenpartij, dan kan uw advocaat op basis van dit medisch verslag een (ontwerp van) schadebegroting opstellen. Maar in vele gevallen zal uw raadsgeneesheer beslissen dat de medische besluiten van de tegenpartij niet kunnen worden aanvaard en dat een tegensprekelijke medische expertise moet doorgaan.