a. Vraag steeds advies aan uw advocaat vooraleer een document te ondertekenen, zeker wanneer dit afkomstig is van een verzekeringsmaatschappij.

Een provisionele kwitantie* kan in principe wel zonder risico worden ondertekend.

Hoewel thans soms misbruik wordt gemaakt door op het kwijtschrift uw akkoord te vragen voor opheffing van de medische geheimhouding of voor andere aangelegenheden.

Een gespecialiseerde advocaat kan het slachtoffer ook reeds tijdens de medische expertise goed bijstaan: hem raad geven, opmerkingen aan de deskundige kenbaar maken, en zoveel meer.

b. Iedereen kan begrijpen dat degene die moet betalen liever te weinig dan teveel wil betalen. Een verzekeraar is niet Sinterklaas. En zeer af en toe tracht iemand inderdaad een overdreven vergoeding te behalen.

Uiteraard kan enkel uw advocaat op objectieve en deskundige wijze nazien in hoever het schaderegelingsvoorstel vanwege de verzekeringsmaatschappij volledig en aanvaardbaar is. Vaak is dit niet het geval, en dienen onderhandelingen te worden aangevat ; zo nodig moet een gerechtelijke procedure worden ingeleid.

c. Kies vanzelfsprekend  een advocaat die voldoende kennis en ervaring betreffende de vergoeding voor letselschade heeft verworven! Zelfs sommige advocaten die zichzelf letseladvocaat noemen bezitten nog maar een paar jaar ervaring betreffende de vergoeding voor lichamelijke schade. Wij raden tevens aan om een advocaat te kiezen die volkomen onafhankelijk staat van verzekeringsmaatschappijen (en die dus niet dag in dag uit werkt voor verzekeringsmaatschappijen). Zo is de mogelijke keuze van advocaten in België zeer beperkt.

Eens u een advocaat heeft gekozen zal uw rechtsbijstandverzekeraar niet meer zo maar zijn vervanging door een andere advocaat toestaan. Sommige rechtsbijstandverzekeraars doen hierover echt moeilijk, zeker als u één van haar vaste advocaten heeft gekozen. Maar weet: u heeft het wettelijk beschermde recht van VRIJE KEUZE van advocaat. De rechtsbijstandverzekeraar  mag zich hierin niet moeien. Zij kan wel opwerpen dat de bijkomende kosten van de opvolging niet te haren laste vallen; in principe gaat het hier enkel om het opnieuw aanrekenen van de kosten van het openen van het dossier, zijnde ongeveer 75 euro (wat de opvolgende advocaat in werkelijkheid wellicht niet in rekening zal brengen). Aandringen bij de rechtsbijstandverzekeraar is vaak nodig. Hopelijk kan u hierbij sterke steun bij uw makelaar krijgen.