Vraag steeds advies aan uw advocaat vooraleer een document te ondertekenen, zeker wanneer dit afkomstig is van een verzekeringsmaatschappij. Een provisionele kwitantie* kan wel zonder risico worden ondertekend.

Iedereen kan begrijpen dat degene die moet betalen liever te weinig dan teveel wil betalen. Een verzekeraar is niet Sinterklaas .

Uiteraard kan enkel uw advocaat op objectieve en deskundige wijze nazien inhoever het schaderegelingvoorstel vanwege de verzekeringsmaatschappij volledig en aanvaardbaar is. Vaak is dit niet het geval, en dienen onderhandelingen te worden aangevat ; zo nodig moet een gerechtelijke procedure worden ingeleid.