U kunt, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar*, een advocaat naar vrije keuze aanstellen. Deze aanstelling is niet enkel nodig om een gerechtelijke procedure aan te vatten; zij kan o.a. tevens gebeuren:

1° voor de strafrechtelijke verdediging (bvb. wegens een snelheidsovertreding, dronkenschap of een andere verkeersinbreuk) ;
2° om na te gaan of u gerechtigd is op bepaalde vergoedingen, rekening gehouden met de voorliggende bewijzen en met de wettelijke bepalingen ;
3° om een gerechtsdeskundige* te laten aanstellen;
4° om over de passende schadevergoeding onderhandelingen te voeren.

De wet waarborgt aan het slachtoffer de volledige vrije keuze van advocaat. In de praktijk laat de rechtsbijstandsverzekeraar toe dat u ook de raadsgeneesheer vrij kiest.