TELEFOONNOODNUMMERS

Op deze pagina vindt u de telefoon- en faxnummers voor – meestal dringende – hulp. Print deze lijst uit en leg ze bij uw telefoon!

De indeling is telkens: Hulpdiensten – Telefoon – Fax – Werking

Spoeddiensten in Europa (ook België): 112 – uniform noodnummer in Europa – vanhieruit word je doorgeschakeld naar de dichtstbijzijnde centrale van de spoeddiensten

Medische spoeddienst in België: 100 (of 112) – 100 – van hieruit wordt verdere hulp georganiseerd: ziekenwagen, brandweer, politie…

Brandweer: 100 (of 112) – 100

Politiehulp (dringend): 101 (of 112) – 100

(Ziekenvervoer van) het Rode Kruis: 105 – 02/645 47 79 (dispatching) – voor niet-dringend ziekenvervoer, ongevallen thuis en dringende hulpverlening bij rampen.

Vlaams Kruis: 0474- 62 62 62

Wachtdienst Apothekers: 0900- 10 500

Mijn huisarts : ……………………………………………..

Huisartsen – wachtdiensten (en andere informatie, met links naar verenigingen m.b.t. ziektes en ongevallen): http://www.huisarts.be

Mijn tandarts : ……………………………………………..

Tandartsen zoeken: http://www.mijntandarts.be/ –
wachtdienst tandartsen: 0903- 399 69

Tele-onthaal: 106 – voor hulpverlening bij levensmoeilijkheden

Zelfmoordpreventie: 02- 64 99 555

Child Focus: 116 000 – voor opsporing van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen

Antigifcentrum: 070- 245 245

Aidstelefoon: 078-15 15 15 – 03-236 55 55 – voor informatie en hulp over aids

Kankerfoon: 0800- 15 802

Vertrouwenscentra Kindermishandeling: 09/21 67 330 – voor informatie, advies, of hulp betreffende kindermishandeling (of vermoeden ervan)

Kinder- en Jongerentelefoon: 102

De Drugslijn: 078-15 10 20 – voor alcohol- en drugsproblemen

VZW Vlaamse Diabetes-Vereniging: 0800- 963 33 – 09/221 00 82 – voor hulp aan diabetici

Brandwondencentrum: 09/ 332 34 90 – 03/ 217 75 95

CardStop – uw bankkaart en soortgelijke betaalkaarten blokkeren -: 070 344 344

DocStop – bij verlies van electronische identiteitskaart of van paspoort: 00800- 2123 2123

Nationale Noodnummers – beknopt
Medische Spoeddienst 100 (of binnen Europa : 112)
Brandweer 100 (of binnen Europa : 112)
Dringende tussenkomst politie 101
Rode Kruis – ziekenvervoer 105

POLITIERECHTBANKEN* (in Vlaanderen)

Aangezien veruit de meeste gevallen van lichamelijke en voertuigschade worden beoordeeld door de Politierechtbanken, worden hun adressen hieronder weergegeven.

– Politierechtbanken zetelend in burgerlijke zaken worden aangeduid met “B.Z.”
– Politierechtbanken zetelend in strafzaken worden aangeduid met “S.Z.”.

Aalst: Administratief centrum, Graanmarkt 2, 9300 Aalst
B.Z. : tel. : 053 / 82 08 78 en fax : 053 / 82 08 98
S.Z. : tel. : 053 / 82 08 77 en fax : 053 / 82 08 99
Antwerpen: vroeger Britselei 68, thans Bolivarplaats, 2000 Antwerpen
tel. : 03 / 221 65 11 en fax : 03/ 221 66 07
Brugge: Kazernevest 3, 8000 Brugge
B.Z. : tel. : 050 / 47 36 70 en fax : 050 / 47 36 75
S.Z. : tel. : 050 / 47 36 40 en fax : 050 / 47 36 50
Brussel: Regenschapsstraat 63, 1000 Brussel
tel. : 02 / 519 87 42 en fax 02 / 519 87 08
Dendermonde: Noordlaan 31, 9200 Dendermonde
tel. : 052 / 25 96 20 en fax : 052 / 22 47 05
Genk: Dieplaan 14, 3600 Genk
tel. : 089 / 35 34 72 en fax : 089 / 30 60 70
Gent: vanaf 26 maart 2007: Opgeëistenlaan, 401, 9000 Gent (voordien: Martelaarslaan 17, 9000 Gent)
B.Z. : tel. : 09 / 269 30 74 en fax : 09/ 269 30 99
S.Z. : tel. : 09 / 269 30 71 en fax : 09 / 269 30 99
Halle: Zuster Bernardastraat 32, 1500 Halle
tel. : 02 / 362 07 09 en fax : 02 / 361 52 92
Hasselt: Dr. Willemstraat 23, 3500 Hasselt
tel. : 011 / 29 03 10 en fax : 011 / 29 03 45
Ieper: D’Hondstraat 23, 8900 Ieper
tel. : 057 / 21 54 61 en fax : 057 / 21 72 76
Kortrijk: Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk
tel. : 056 / 26 97 07 en fax : 056 / 26 97 08
Leuven: Smoldersplein 5, 3000 Leuven
tel. : 016 / 21 41 11 en fax : 016 / 21 47 19
Maaseik: Sionstraat 24 bus 2, 3680 Maaseik
tel. : 089 / 56 47 43 en fax : 089 / 56 18 93
Mechelen: Keizerstraat 20, 2800 Mechelen
tel. : 015 / 28 81 11 en fax : 015 / 28 82 15
Oudenaarde: Kasteelstraat 18, 9700 Oudenaarde
tel. : 055 / 33 50 77 en fax : 055 / 30 34 97
St.-Niklaas: Kazernestraat 8, 9100 St.-Niklaas
tel. : 03 / 760 94 25 en fax: 03 / 766 20 47
St.-Truiden: Kazernevest (Schuttershof) 10, 3800 St.-Truiden
tel. : 011 / 68 76 29 en fax : 011 / 26 03 45
Tongeren: Kielenstraat 22 bus 3, 3700 Tongeren
tel. : 012 / 39 97 40 en fax : 012 / 39 97 55
Turnhout: Kasteelstraat 2, 2300 Turnhout
tel. : 014 / 47 18 10 en fax : 014 / 47 18 53

BIJKOMENDE INFORMATIE: OP HET ZOEKPORTAAL VAN JUSTITIE

ONTHAALDIENST

In elk gerechtsgebouw zit, dichtbij de inkom, een persoon die door het Ministerie van Justitie is belast met het onthaal. Tot deze persoon kan u zich wenden voor een bewegwijzering van het gerechtsgebouw en voor doorverwijzing. Waar gaat de zitting door? Waar en wanneer zit de Stafhouder, om klacht tegen een advocaat in te dienen? Waar is de griffie? Waar en wanneer zetelt het Pro Deo Bureau, thans het Bureau voor Consultatie en Verdediging (B.C.V.) genoemd ? …

JUSTITIEHUIZEN

In elk arrondissement bestaat er een Justitiehuis.

Dit heeft o.a. de volgende opdrachten: slachtofferonthaal (informatie en bijstand aan slachtoffers, inbegrepen de doorverwijzing van slachtoffers naar de bevoegde diensten) en eerstelijnsbijstand (de eerste, oppervlakkige beantwoording van eenvoudige juridische vragen, zoals: “Wat kan ik juridisch ondernemen in dit geval?” / “Welke instantie kan mij helpen ?” / “Loont het de moeite een advocaat te raadplegen ?” / “Hoe verloopt de procedure ?”). Vooral om informatie te bekomen van algemene aard, kan men zich wenden tot de Justitiehuizen.
De adressen van de Vlaamse justitiehuizen (voor alle adressen zie http://www.just.fgov.be/nl_htm/organisation/html_org_justitiehuizen/mj-plan.html):

Kipdorp 44-46 • 2000 Antwerpen
T 03 206 96 20 F 03 206 96 30
justitiehuis.antwerpen@just.fgov.be

Predikherenrei 3 • 8000 Brugge
Tel: 050/44 24 10 Fax: 050/44 24 24
justitiehuis.brugge@just.fgov.be

Regentschapsstraat 63 (2° verdieping), 1000 BRUSSEL
Tel.: 02 557 76 11 Fax: 02 557 76 44
justitiehuis.brussel@just.fgov.be

Zwarte Zustersstraat 8, 9200 Dendermonde
T 052 25 05 20 F 052 25 05 31
justitiehuis.dendermonde@just.fgov.be

Cataloniëstraat 6-9, 9000 Gent
T 09 269 62 20 F 09 269 62 55
justitiehuis.gent@just.fgov.be

Maagdendries 3 • 3500 Hasselt
T 011 29 50 40 F 011 29 50 56
justitiehuis.hasselt@just.fgov.be

R. Colaertplein 31 • 8900 Ieper
T 057 22 71 70 F 057 21 57 62
justitiehuis.ieper@just.fgov.be

Burgemeester Nolfstraat 51
8500 Kortrijk
T 056 26 06 31 F 056 26 06 39
justitiehuis.kortrijk@just.fgov.be

Bondgenotenlaan 116 bus 3
3000 Leuven
T 016 30 14 50 F 016 30 14 55
justitiehuis.leuven@just.fgov.be

Schoolstraat 9 • 2800 Mechelen
T 015 43 36 11 F 015 43 20 46
justitiehuis.mechelen@just.fgov.be

Lappersfort 1 • 9700 Oudenaarde
T 055 31 21 44 F 055 30 11 20
justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be

Kielenstraat 24 • 3700 Tongeren
T 012 39 96 66 F 012 39 96 67
justitiehuis.tongeren@just.fgov.be

Merodecenter 1 – Merodelei
2300 Turnhout
T 014 47 13 40 F 014 47 13 41
justitiehuis.turnhout@just.fgov.be

Iepersesteenweg 87 • 8630 Veurne
T 058 33 23 50 F 058 33 23 51
justitiehuis.veurne@just.fgov.be

Nuttige adressen: Communicatiedienst, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel. 02 542 65 11
http://www.just.fgov.be

BUREAU’S VOOR JURIDISCHE BIJSTAND:

Bolivarplaats 20/15 • 2000 Antwerpen
T 03 260 72 80 F 03 260 72 74
Langestraat 120 • 8000 Brugge
T 050 34 97 20 F 050 34 66 72
Poelaertplein • 1000 Brussel
T 02 519 84 68 of 02 508 66 55 F 02 519 84 31
Noordlaan 31 lokaal 02 • 9200 Dendermonde
T 052 21 71 83 (elke werkdag van 11u00 en 12u00)
F 052 20 16 31
Koophandelsplein 23 • 9000 Gent
T 09 267 41 44 F 09 225 55 89
Thonissenlaan 75 • 3500 Hasselt
T 011 24 66 70 F 011 24 66 75
Grote Markt • 8900 Ieper
T 0473 48 71 74 F 056 44 03 78
Burgemeester Nolfstraat 10 A
lokaal 54 B – eerste verdieping • 8500 Kortrijk
T 056 26 95 20 F 056 26 95 56
Smoldersplein 5 • 3000 Leuven
T 016 21 45 45 F 016 21 45 46
Keizerstraat 20 • 2800 Mechelen
T 015 28 81 97 F 015 21 21 35
Bourgondiëstraat 5 • 9700 Oudenaarde
T 055 33 16 49 F 055 31 49 62
Huis van de Advocaat
Kielenstraat 20 • 3700 Tongeren
T 012 74 74 96 F 012 39 26 38
Kasteelplein 1 • 2300 Turnhout
T 014 42 22 77 F 014 42 07 89
Peter Benoitlaan 2 • 8630 Veurne
T 058 29 63 31 F 058 31 44 17

CENTRA VOOR SLACHTOFFERHULP

Deze centra bieden aan het slachtoffer van een misdrijf (waaronder een verkeersongeval met lichamelijke schade) psychosociale en praktische hulp: over de gebeurtenis praten – raad geven – meegaan naar een dokter, de politie, de rechtbank, of de griffie – het parket en de verzekering aanspreken – u doorverwijzen. Deze bijstand is kosteloos. Een medewerker neemt in vele gevallen spontaan contact op met het slachtoffer, dat evenwel ook zelf contact kan nemen.

De overkoepelende organisatie is :
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk www.caw.be, te contacteren via
Mevr. Astrid Rubbens
Stafmedewerker Slachtofferhulp
Diksmuidelaan 50, 2600 BERCHEM
Tel: 03-366 15 40 Tel.direct: 03-340 49 17
Fax: 03-385.57.05
Astrid.Rubbens@Steunpunt.be

De contactgegevens van de Nederlandstalige Centra voor Algemeen Welzijnswerk met diensten Slachtofferhulp vindt u terug op de website van de FOD Justitie: www.just.fgov.be, rubriek ‘Justitie van A tot Z’, Financiële hulp aan slachtoffers.

Diensten slachtofferhulp
CAW De Mare, Centrum Slachtofferhulp
Lodewijk de Raetstraat 13
2020 Antwerpen
03-247 88 30
slachtofferhulp@cawdemare.be

CAW De Kempen, Slachtofferhulp
(oud adres: Sint Jansstraat 17, thans:)
Hofkwartier 23
2200 Herentals
014-23 02 42
slachtofferhulp@cawdekempen.be

CAW Het Welzijnshuis, Centrum Slachtofferhulp
G. Gezellestraat 54
2830 Willebroek
03-886 28 10
Slachtofferhulp.Mechelen@skynet.be

CAW Archipel, Slachtofferhulp
Groot Eiland 84
1000 Brussel
02-514 40 25
grooteiland.slh@archipel.be
Website: http://www.slachtofferhulp-brussel.be

CAW Leuven
Redingenstraat 6
3000 Leuven
016-21 01 03
slachtofferhulp@cawleuven.be
http://www.cawleuven.be

CAW Sonar, Team Slachtofferhulp
Plantenstraat 127
3500 Hasselt
011-23 23 40
slachtofferhulp.hasselt@cawsonar.be

CAW Sonar – Tongeren
Maastrichter Steenweg 47
3700 Tongeren
012-23 07 82
slachtofferhulp.tongeren@cawsonar.be
http://www.cawsonar.be

CAW ‘t Dak-Teledienst VZW, Slachtofferhulp Dendermonde
Kerkplein 30
9200 Dendermonde
052-25 99 55
slachtofferhulp@dak-teledienst.be
http://www.dak-teledienst.be

C.A.W.-ONTHAAL, Slachtofferhulp
Oude Houtlei 124
9000 Gent
09/ 26 50 400

C.A.W. Visserij, Slachtofferhulp
Visserij 153
9000 Gent
09/ 223 66 55
slachtofferhulp@cawvisserij.be
http://www.cawvisserij.be

CAW Zuid-Oost-Vlaanderen, Slachtofferhulp
Ponettestraat 87
9600 Ronse
055-20 83 32
kompas@cawzuidoostvlaanderen.be

CAW De Viersprong, Slachtofferhulp
Garenmarkt 3
8000 Brugge
050-47 10 47
caw.slachtofferhulp@deviersprong.be
http://www.deviersprong.be

CAW De Papaver
Maloulaan 43, 8900 Ieper
Tel: 057/22 09 20 – slachtofferhulp@cawdepapaver.be

CAW Stimulans, Slachtofferhulp
Groeningestraat 28
8500 Kortrijk
056-21 06 10
slachtofferhulp@stimulans-groeningestraat.be
http://www.stimulans.be

Algemene website betreffende de Diensten voor Slachtofferhulp

Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders
Postadres: Waterloolaan 115 1000 Brussel
Lokalen: Hallepoortlaan 5-8 1060 Brussel
Tel.: 02 542 72 18 – 02 542 72 29 – 02 542 72 36
commissie.slachtoffers@just.fgov.be

CENTRA MORELE DIENSTVERLENING

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stalingradlaan 18 -20
1000 Brussel
02/242.36.02

Provincie Antwerpen
Van Putlei 52
2018 Antwerpen
03/259.10.80
O.L.V. straat 29
2800 Mechelen
015/45.02.25
P. de Nefstraat 2
2300 Turnhout
014/42.75.31

Provincie Limburg
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
011/21.06.54
Pauwengraaf 63
3630 Maasmechelen
089/77.74.21

Provincie Oost-Vlaanderen
Coupure rechts 4
9000 Gent
09/233.52.26
Koolstraat 80 – 82
9300 Aalst
053/77.54.44
Zuidstraat 13
9600 Ronse
055/21.49.69
Ankerstraat 96
9100 Sint Niklaas
03/777.20.87

Provincie Vlaams Brabant
Brusselsestraat 78
3000 Leuven
016/23.56.35
Vlaanderenstraat 69
1800 Vilvoorde
02/253.78.54

Provincie West-Vlaanderen
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
050/33.59.75
Overleie 15A
8500 Kortrijk
056/25.27.51

ANDERE VERENIGINGEN VOOR (ZELF)HULP :

V.Z.W. Arbeidsinvaliden: een Belgische vereniging van slachtoffers (en nabestaanden) van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte ; lid van de Europese koepel F.I.M.I.T.I.C. ; streeft o.a. naar de wegwerking (via de wetgever en via gerechtelijke procedures) van de onduldbare belastingen en wettelijke beperkingen (zoals de cumulbeperkingen tussen de uitkeringen wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte en andere vergoedingen) ; voorzitter : de heer F. Vanlaer, Cruyslei 71, 2100 Deurne ; telefoon : 03 / 321 80 99 – fax : 03 / 314 51 44

Centrum Traumaverwerking en Psychotherapie
Bisschopstraat 57, 2060 Antwerpen
Tel. 03/235 91 13

Federatie van centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Voor een centrum in uw buurt : Tel. 09/233 50 99
http://www.fdgg.be/

Ambulante Centra voor Algemeen Welzijnswerk
Voor een centrum in uw buurt kan u terecht bij Steunpunt Algemeen Welzijnswerk : Tel. 03/366 15 40

COMA Vereniging België
Brouwerijstraat 32
9940 Evergem
Tel. 09/253.05.56
http://www.vzwcoma.be/

Tele-onthaal : nummer 106
Telefonische hulpdienst waar u 24 u / 24 u iemand vindt die bereid is naar u te luisteren, en met u te delen in pijn, verdriet, angst of eenzaamheid.

Trefpunt Zelfhulp VZW
(info over bestaande zelfhulpgroepen)
E. Van Evensstraat 2B
3000 LEUVEN
Tel. 016/23 65 07
http://www.kuleuven.ac.be/facdep/social/soc/tzh/zelfhulp.htm

VZW WHIPLASH
http://www.vzw-whiplash.be/

OVERLIJDEN

Koninklijke Federatie Belgische Notarissen
Bergstraat 30 – 32
1000 BRUSSEL
Tel. 02/505 08 61
Enkel maandag : 10u – 12u en 14u – 16u
http://www.notaris.be/

Rijksdienst voor Pensioenen, werknemers en zelfstandigen
Zuidertoren 5
1060 BRUSSEL
Tel. 02/529 21 11

Centraal Register Testamenten
Tel. 02/505 08 11
Tussen 08.00 en 17.15 uur
Vrijdag tot 16.30 uur

Ouders van een overleden kind
Secretariaat
VZW Met Lege Handen
Rustoordlaan 4
3010 Kessel-Lo
Tel. 016/26 00 55

VZW Ouders van een Overleden Kind
Chris en Vicky Majoor-Luyten
Turnhoutseweg 14, 2340 Beerse
Tel+Fax 014 / 62 46 65
E-mail: info@ovok.be
http://www.ovok.be/

Stichting Achter de Regenboog – Rouwverlies bij jongeren
http://www.achterderegenboog.nl/

VOOK – Nederlandse vereniging voor ouders van een overleden kind
http://www.vook.nl/

Compassionate Friends – Amerikaanse vereniging voor ouders van een overleden kind
http://www.compassionatefriends.com/

Worldwide candle lighting Vlaanderen (website van het World Candle Lighting initiatief dat nu ook een organisatie in Vlaanderen kent; doel van dit initiatief is om
jaarlijks op de tweede zondag van december om 19.00u wereldwijd een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis van alle overleden kinderen)
http://www.wclvlaanderen.be/

Lotgenotengroep die door en voor weduwen en weduwnaars uit Limburg een luisterend oor bieden : http://www.actiefww.be

Crematoria en crematie (uitgezonderd openbare)
http://www.crematorium.be/

Thematische links:
http://www.rouw.nl/
http://www.verliesverwerking.nl/
http://www.uitvaart.com/kind_en_dood
http://www.gedenkboek.nl/rouw
http://www.zelfhulp.be/ (ingedeeld per probleem, met buitenlandse links; inhoud o.a.:Verenigingen voor nabestaanden, Weduwen en Weduwnaars, overledenen door zelfdoding, vormingswerk weduwen, vriendenkring voor weduwen en weduwnaars, voor jonge weduwen (-50j) met kinderen).
Zelfhulpgroepen voor ouders van verongelukte kinderen, overleden kinderen (OVOK), een overleden baby of vermoorde kinderen.

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS OVERHEID :

ALGEMEEN INFO-NUMMER: 1700 – voor alle mogelijke vragen aan de overheid, van informatie over subsidies en allerlei steunmaatregelen tot de contactgegevens van overheidsdiensten en van andere nuttige instellingen

Minister Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
Koolstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel : 02/553.24.11
Fax : 02/553.24.05

FOD Volksgezondheid en Leefmilieu
Dienst Geneeskundige Hulp aan de Bevolking
Vesaliusgebouw 405
1010 Rijksadministratief Centrum Brussel
Contactpersoon : Bernard Demarteau

FOD Sociale Zekerheid
Zwarte Lievevrouwenstraat 3C
1040 BRUSSEL
Tel. 02/509 81 25

C.A.R.A. (“Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten”)
(Centraal Bureau)
Haachtsesteenweg 1405
1130 BRUSSEL
tel. 02/244 15 52 – fax (02) 244 15 92
http://www.bivv.be/
of juister http://www.bivv.be/main/OverBIVV/DeOrganisatie/Cara.shtml?language=nl

Directie Inschrijving Voertuigen
Wetstraat 155
1040 BRUSSEL
02/286 45 00

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VLAFO),
thans Vlaams Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, of korter “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap” (VAPH)
Sterrenkundelaan 28-31
1210 BRUSSEL
Tel. 02/225 84 28
http://www.vlafo.be/ of beter
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11151-Home.html

Fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100
1050 BRUSSEL
Tel. 02/506 84 34
http://socialsecurity.fgov.be/faofat

Rijksdienst Kinderbijslag Werknemers
Trierstraat 70
1040 BRUSSEL
Tel. 02/237 21 11

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
Liefdadigheidsstraat 33 bus 1
1210 BRUSSEL
Tel. 02/287 18 11
Fax. 02/287.18.00
http://www.fcga-gmwf.be/accnl.html

ANDERE ADRESSEN EN INLICHTINGEN

Via de website van het Ministerie van Justitie:
http://www.just.fgov.be
http://www.belgium.be
Ombudsdienst van de Vlaamse overheid, om u het adres en het telefoonnummer van om het even welke dienst (voor bijstand, subsidies, …) mee te delen: tel. 1700

Ziekenfondsen:
Christelijke ziekenfondsen : http://www.cm.be/
Neutraal ziekenfonds Vlaanderen : http://www.vnz.be/
Socialistisch ziekenfonds : http://www.socmut.be/
Liberaal ziekenfonds : http://www.lmpa.be/
Onafhankelijk ziekenfonds : http://www.mloz.be/
Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen : http://www.voz.be/
Onderlinge ziekenkas : http://www.ozcm.be/
Hulpverlening – diverse http://meta.fgov.be/pg/pgi/nlgip00s21.htm

Bevriende V.Z.W. : deze voor patiënten met whiplash:
http://www.vzw-whiplash.be/contatpersonen.htm

BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN :

toestand op 01/12/2006

ABN AMRO Life Capital Belgium NV [1644]
Naamloze vennootschap
Kanselarij 17A
1000 Brussel
Tel. : 32 3 222 04 31

Actel [2279]
Naamloze vennootschap
Koningstraat 180
1000 Brussel
Tel. : 32 2 229 67 11

AGF Belgium Insurance [97]
Naamloze vennootschap
Lakensestraat 35
1000 Brussel
Tel. : 32 2 214 61 11

Algemene Mutualiteit voor Medische Ass. [126]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Renaissancelaan 12 bus 1
1000 Brussel
Tel. : 32 2 209 02 04

Algemene Vervoerverzekering [316]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Dirk Martensstraat 22
8200 Sint-Andries
Tel. : 32 50 31 50 55

Amazon Insurance [1023]
Naamloze vennootschap
Desguinlei 102 bus 9
2018 Antwerpen
Tel. : 32 3 242 92 65

Amifor [1532]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Centrumgalerij – Blok 2
1000 Brussel
Tel. : 32 2 223 07 66

Apra Leven [980]
Naamloze vennootschap
Frankrijklei 64-68
2000 Antwerpen
Tel. : 32 3 220 07 11

Apra Ongevallen [164]
Naamloze vennootschap
Frankrijklei 64-66
2000 Antwerpen
Tel. : 32 3 220 07 11

Arag [445]
Naamloze vennootschap
Louisalaan 306 bus14-16
1050 Brussel
Tel. : 32 2 643 12 11

Arces [1400]
Naamloze vennootschap
Route des Canons 3
5000 Namen
Tel. : 32 81 74 43 44

ARCO Architekten-Coöperatief [330]
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Tasson Snelstraat 22
1060 Brussel
Tel. : 32 2 538 66 33

Argenta Assuranties [858]
Naamloze vennootschap
Belgiëlei 49-53
2018 Antwerpen
Tel. : 32 3 285.51.11

Artas [847]
Naamloze vennootschap
Torhoutsesteenweg 52-54
8400 Oostende
Tel. : 32 59 51 51 51

ASCO Continentale Verzekeringen [333]
Naamloze vennootschap
Lange Nieuwstraat 17
2000 Antwerpen
Tel. : 32 3 233 78 38

ASCO Leven [1642]
Naamloze vennootschap
Lange Nieuwstraat 17
2000 Antwerpen
Tel. : 32 3 233 78 38

Association de Prévoyance et d’Assurance [134]
Naamloze vennootschap
Rue de l’Ecluse 10
6000 Charleroi
Tel. : 32 71 20 26 50

ATV [1015]
Naamloze vennootschap
Wetstraat 44
1040 Brussel
Tel. : 32 2 233 22 11

Audi [359]
Naamloze vennootschap
Frankrijklei 79
2000 Antwerpen
Tel. : 32 3 231 07 80

AXA Belgium [39]
Naamloze vennootschap
Vorstlaan 25
1170 Brussel
Tel. : 32 2 678 61 11

Belg. Mij. voor Luchtvaartverz.-Aviabel [361]
Naamloze vennootschap
Brugmannlaan 10
1060 Brussel
Tel. : 32 2 349 12 11

Belgische Leeuw [171]
Naamloze vennootschap
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Tel. : 32 2 537 96 98

Belstar Verzekeringen [971]
Naamloze vennootschap
Livingstonelaan 6
1000 Brussel
Tel. : 32 2 556 01 70
Takken : 21 22 23 26

Boonen L. Ch [941]
Naamloze vennootschap
Grote Steenweg Zuid 39
9052 Zwijnaarde
Tel. : 32 9 355 63 45

BVIH Mondial Assistance [947]
Naamloze vennootschap
Zwaluwenstraat 2
1000 Brussel
Tel. : 32 2 290 64 11

Cardif Leven [1056]
Naamloze vennootschap
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel
Tel. : 32 2 528 00 00

CDA [402]
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Jubellaan 86
1080 Brussel
Tel. : 32 2 423 51 11

Chubb Insurance Company of Europe [472]
Naamloze vennootschap
Neerveldstraat 107
1200 Brussel
Tel. : 32 2 778 06 11

Cie. Européenne d’Assur. Industrielles [721]
Naamloze vennootschap
Lelielaan 11
1160 Brussel
Tel. : 32 2 672 83 93

Cigna Europe Insurance Company [2176]
Naamloze vennootschap
Kortenberglaan 52
1000 Brussel
Tel. : 32 2 740 27 50

Cigna Life Insurance Company of Europe [938]
Naamloze vennootschap
Kortenberglaan 52
1000 Brussel
Tel. : 32 2 740 27 52

Contassur Levensverzekeringen [952]
Naamloze vennootschap
Troonplein 1
1000 Brussel
Tel. : 32 2 501 14 00

Corona [435]
Naamloze vennootschap
Metrologielaan 2
1130 Brussel
Tel. : 32 2 244 22 11

Credimo [1665]
Naamloze vennootschap
Weversstraat 6-10
1730 Asse
Tel. : 32 2 454 10 10

DAS Rechtsbijstand [687]
Naamloze vennootschap
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. : 32 2 645 51 11

De Federale Pensioenen [320]
Naamloze vennootschap
Stoofstraat 12
1000 Brussel
Tel. : 32 2 509 0621

De Federale Verzekeringen – Leven [346]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Stoofstraat 12
1000 Brussel
Tel. : 32 2 509 04 11

De Federale Verzekeringen Arbeidsongev. [345]
Gemeenschappelijke kas
Stoofstraat 12
1000 Brussel
Tel. : 32 2 509 04 11

De Federale Verzekeringen B.O.A.R. [87]
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stoofstraat 12
1000 Brussel
Tel. : 32 2 509 04 11

De Verenigde Verzekerden [356]
Naamloze vennootschap
Kunstlaan, 52 / bus1
1000 Brussel
Tel. : 32 2 519 65 11

Delcredere NV [2385]
Naamloze vennootschap
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
Tel. : 32 2 788 88 00

Delta Lloyd Life [19]
Naamloze vennootschap
Pleinlaan 15
1050 Brussel
Tel. : 32 2 650 71 11

DEXIA Insurance Belgium [37]
Naamloze vennootschap
Rogierplein, 11
1210 Brussel
Tel. : 0032 2 286 76 11

DKV Belgium [739]
Naamloze vennootschap
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Tel. : 32 2 287 64 11

ETHIAS (voorheen OMOB)
Onderlinge verzekeringsvereniging
Rue des Croisiers 24
4000 Liège
Tel. : 32 4 220 31 11

EULER HERMES Credit Insurance Belgium NV [418]
Naamloze vennootschap
Montoyerstraat 15
1000 Brussel
Tel. : 32 2 289 45 00

Eur. Liability Ins. for Nuclear Industry [2275]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Jules Bordetlaan 166
1140 Brussel
Tel. : 32 2 702 90 10

Euromex N.V. [463]
Naamloze vennootschap
Prins Boudewijnlaan 45
2650 Edegem
Tel. : 32 3 451 44 00

Europ Assistance (Belgium) [1401]
Naamloze vennootschap
Triumflaan 172
1160 Brussel
Tel. : 32 2 533 75 75

European Mutual Assoc. for Nuclear Ins. [921]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Jules Bordetlaan 166
1140 Brussel
Tel. : 32 2 702 90 10

Europese Goederen en Reisbagage [420]
Naamloze vennootschap
Tweekerkenstraat 14-16
1000 Brussel
Tel. : 32 2 220 34 11

FIDEA [33]
Naamloze vennootschap
Van Eycklei 14 bus3
2018 Antwerpen
Tel. : 32 3 203 85 11

Fortis Insurance Belgium (ex AG) [79]
Naamloze vennootschap
Bld E. Jacqmain 53
1000 Brussel
Tel. : 32 2 220 81 11

Garantiefonds Reizen [1055]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Metrologielaan 8
1130 Brussel
Tel. : 32 2 240 68 00

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF)
Liefdadigheidsstraat 33 bus 1
1210 BRUSSEL
Tel. 02/287 18 11
Fax. 02/287.18.00
http://www.fcga-gmwf.be/accnl.html

Generali Belgium [145]
Naamloze vennootschap
Louisalaan 149
1050 Brussel
Tel. : 32 2 533 81 11

Hamburg-Mannheimer [735]
Naamloze vennootschap
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Tel. : 32 2 535 57 11

Hannover International (België) [1024]
Naamloze vennootschap
Louisalaan 65 bus 11
1050 Brussel
Tel. : 32 2 776 67 11

ING Insurance [51]
Naamloze vennootschap
St Michielswarande 70
1040 Brussel
Tel. : 32 2 738 97 11

Inter Partner Assistance [487]
Naamloze vennootschap
Louizalaan 166 bus 1
1050 Brussel
Tel. : 32 2 550 04 00

Internat. Verzek. en Herverzekeringsmaatschappij [730]
Naamloze vennootschap
Trierstraat 45 bus 1
1040 Brussel
Tel. : 32 2 237 10 11

Justitia [878]
Naamloze vennootschap
Plantijn en Moretuslei 301
2140 Antwerpen
Tel. : 32 3 217 54 59

KBC Verzekeringen [14]
Naamloze vennootschap
Waaistraat 6
3000 Leuven
Tel. : +32 16 24 33 33

Korfina Insurance [1554]
Naamloze vennootschap
Minister Liebaertlaan 10
8500 Kortrijk
Tel. : 32 56 21 61 82

L’Alliance Batelière de la Sambre belge [870]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Rue ‘t Serstevens, 61 B
6530 Thuin
Tel. : 32 71 59 00 92

L’Ardenne Prévoyante [129]
Naamloze vennootschap
Avenue des Démineurs 5
4970 Stavelot
Tel. : 32 80 85 35 35

L’Intégrale [1530]
Gemeenschappelijke kas
Place St. Jacques 11 B101
4000 LIEGE
Tel. : 32 4 232 44 11

Mensura Gemeenschappelijke Verzekeringskas [339]
Zaterdagplein 1
1000 Brussel
Tel. : 32 2 403 41 11

Mensura Verzekeringen ( ex Assubel) [2201]
Naamloze vennootschap
Zaterdagplein 1
1000 Brussel
Tel. : 32 2 403 41 11

Mercator Verzekeringen (voorheen Mercator&Noordstar) [96]
Naamloze vennootschap
Desguinlei 100
2018 Antwerpen
Tel. : 32 3 247 21 11

MetLife Insurance [956]
Naamloze vennootschap
Pleinlaan 11
1050 Brussel
Tel. : +32 2 626 63 82

Mundialis Credit Insurance [1560]
Naamloze vennootschap
Handelstraat 39
1000 Brussel
Tel. : 32 2 289 34 65

Nateus (voorheen Naviga Mareteus) [196]
Naamloze vennootschap
Frankrijklei 79
2000 Antwerpen
Tel. : 32 3 247 35 11

Nationale Suisse Verzekeringen [124]
Naamloze vennootschap
Tweekerkenstraat 14
1000 Brussel
Tel. : 32 2 220 32 11

Onderlinge Verzekeringsvereniging V.E.V. [1052]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Brouwersvliet 4 bus 4
2000 Antwerpen
Tel. : 32 3 221 08 00

Optimco [2393]
Naamloze vennootschap
Prins Boudewijnlaan 347
2610 Antwerpen
Tel. : 32 3 297 51 20

P&V Verzekeringen [58]
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Koningsstraat 151-153
1210 Brussel
Tel. : 32 2 250 91 11

P&V Verzekeringen (AO) [618]
Gemeenschappelijke kas
Koningsstraat 151-153
1210 Brussel
Tel. : 32 2 214 91 11

Partners Verzekeringen [964]
Naamloze vennootschap
Vorstlaan 360
1160 Brussel
Tel. : 32 2 673 80 30

Piette en Partners (P&P)[1037]
Naamloze vennootschap
Casinoplein 6
8500 Kortrijk
Tel. : 32 56 22 08 00

Private Insurer NV [2365]
Naamloze vennootschap
Tedescolaan 7
1160 Brussel
Tel. : 32 2 676 18 60

Protect [1009]
Naamloze vennootschap
Jetsesteenweg 221
1080 Brussel
Tel. : 32 2 411 41 14

Providis [1019]
Naamloze vennootschap
Nieuwbrug 9
1000 Brussel
Tel. : 32 2 250 42 30

Rijksdienst voor Pensioenen – BW [1528]
Zuidertoren
1060 Brussel
Tel. : 32 2 529 21 11

Satrex [850]
Naamloze vennootschap
Dieudonné Lefèvrestraat 160
1020 Brussel
Tel. : 32 2 422 22 32

Securex Leven [944]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Genèvestraat 4 bus 1
1140 Brussel
Tel. : 32 2 729 92 11

Onderlinge verzekeringsvereniging
Genèvestraat 4
1140 Brussel
Tel. : 32 2 729 92 11

Securex, Arbeidsongevallen [519]
Gemeenschappelijke kas
Genèvestraat 4
1140 Brussel
Tel. : 32 2 729 92 11

SEPIA [1529]
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Livingstonelaan 6
1000 Brussel
Tel. : 32 2 229 14 67

Servis [1396]
Naamloze vennootschap
Vorstlaan 25
1170 Brussel
Tel. : 32 2 678 70 10

Servis Life [1395]
Naamloze vennootschap
Vorstlaan 25
1170 Brussel
Tel. : 32 2 678 70 10

Sint-Donatusgilde [994]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Jeroen Boschlaan 16
9940 Evergem
Tel. : 32 9 385 42 17

Swiss Life Belgium (ex ZELIA) [167]
Naamloze vennootschap
Fonsnylaan, 38
1060 Brussel
Tel. : 32 2 238 88 11

TOTAL Pensions Belgium (ex Fina Life) [1030]
Naamloze vennootschap
Nijverheidstraat 52
1040 Brussel
Tel. : 32 2 288 37 30

Touring Verzekeringen [1455]
Naamloze vennootschap
Havenstraat 86c bus 117 (Tour &Taxis)
1000 Brussel
Tel. : 32 2 505 66 00

Trade Credit Re [2364]
Naamloze vennootschap
R. Vandendrieschestraat 18
1150 Brussel
Tel. : 32 2 774 42 42

TVM Belgie [998]
Naamloze vennootschap
Justitiestraat 6b
2018 Antwerpen
Tel. : 32 3 213 92 00

Verzekeringen van het Notariaat [355]
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bergstraat 34
1000 Brussel
Tel. : 32 2 505 08 70

VIVIUM [2314]
Naamloze vennootschap
Koningstraat 153
1210 Brussel
Tel. : 32 2 406 35 11

VIVIUM Life [2315]
Naamloze vennootschap
Koningstraat 153
1210 Brussel
Tel. : 32 2 406 35 11

Voorzorgkas Zelfstandigen Ondernemingen [949]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Lacombléelaan 29
1030 Brussel
Tel. : 32 2 678 61 11

Voorzorgskas voor Apothekers [809]
Onderlinge verzekeringsvereniging
Archimedesstraat 61
1000 Brussel
Tel. : 32 2 735 80 55

WHESTIA, Assurances Wallonnes Logement [2168]
Naamloze vennootschap
Rue de l’Ecluse 21
6000 Charleroi
Tel. : 32 71 20 02 37

Winterthur-Europe Verzekeringen [67]
Naamloze vennootschap
Kunstlaan 56
1000 Brussel
Tel. : 32 2 519 78 77

ZA Verzekeringen [1012]
Naamloze vennootschap
Jan Van Rijswijcklaan, 162
2020 Antwerpen
Tel. : 32 3 825 00 63

Zurich International België [1010]
Naamloze vennootschap
Lloyd Georgelaan 7
1000 Brussel
Tel. : 32 2 639 55 11

NOOT:

het overkoepelend orgaan van de Belgische verzekeringsmaatschappijen is ASSURALIA, het vroegere BVVO (Belgische vereniging van verzekeringsondernemingen), gevestigd te

Huis der Verzekering
de Meeûssquare 29
B-1000 Brussel

Tel.: 02/547 56 11
Fax: 02/547 56 01
http://www.assuralia.be/nl/contact/

De coördinaten van alle verzekeringsmaatschappijen aangesloten bij Assuralia vindt men bij http://www.assuralia.be/nl/organisation/members/index.asp?name=a