Informatie voor patiënten

V.Z.W. Whiplash
http://www.vzw-whiplash.be/
–  antwoorden op uw vragen via: info@vzw-whiplash.be
–  u kan ook een brief schrijven naar: VZW Whiplash, Postbus 36, 2070 Zwijndrecht

Wachtdienst voor huisartsen (tevens: gezondheidstips, en links naar verenigingen m.b.t. ziektes en ongevallen)
http://www.huisarts.be

WEBSITES VERKEER & ONGEVALLEN

VERKEER :

wegen en verkeer in Vlaanderen http://wegen.vlaanderen.be
Belgisch instituut voor verkeersveiligheid, thans VIAS: https://www.vias.be/
Fietsersbond V.Z.W.:  www.fietsersbond.be
VTB VAB www.vab.be
Touring www.touring.be
www.vlaanderen.be , thema “mobiliteit” : snelnieuws over de wegen (files,werken,…) en de locaties van de flitspalen
radarcontroles, realtime overzicht van files, wegenwerken,…:
http://www.fedpol.be/
Nederlandse startpagina over verkeer http://verkeer.pagina.nl/

VERKEERSREGELS :

www.wegcode.be : degelijke website over de verkeersregels ; ook praktische tips en nuttige adressen
www.mobilit.fgov.be : federale overheidsdienst verkeer en vervoer ; o.a. de nieuwe verkeersregels.

ANDERE JURIDISCHE INFO :

www.just.fgov.be : uitleg over justitie in de ruime zin; de site geeft links naar rechtspraak en wetgeving (via uitstekende zoekmachines) en naar de verschillende rechtbanken (met brochures)
http://www.just.fgov.be/index_nl.htm ; de zoekmachine voor wetgeving of voor rechtspraak ; laat toe om op een paar seconden alle wetten of de belangrijkste rechtspraak te vernemen over een bepaald onderwerp (eerst 1 tot 3 trefwoorden intypen – bvb. “arbeidsongeval” en “prothese”- en evt. andere criteria opgeven, en vervolgens op “opzoeking” en daarna op “lijst” klikken) ;
http://www.arbeidsdeskundige.be : (vooral juridische) informatie over arbeidsongeschiktheid
www.advocaat.be : info over de advocatuur

POLITIE :

www.fedpol.be : de federale politie, met vele nuttige links.

www.poldoc.be : portaalsite van de geïntegreerde politie.

www.comitep.be : het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, de politie van de politie ; burgers kunnen bij het comité-P onder meer terecht met klachten over ongeoorloofd optreden van politiemensen.

TECHNISCHE INFO

http://verkeersongevallenanalyse.pagina.nl/ : alles i.v.m. het onderzoek naar de verklaring hoe het ongeval is of kan zijn verlopen en wat de gevolgen ervan zijn
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/1DKin/U1L1d.html : beginselen betreffende botsingsmechanismen

HULP AAN SLACHTOFFERS :

www.vzw-verkeersslachtoffers.be : bijstand aan betrokkenen bij een ongeval, op juridisch, medisch, psychologisch en voertuigtechnisch vlak
http://www.rondpunt.be/ Rondpunt (omvat thans het vroegere VZW ZEBRA): door de overheid gesubsidieerde vereniging voor opvang van iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij een verkeersongeval;
inschrijven op de nieuwsbrief kan via http://www.rondpunt.be/?action=ezine;
contact: info@rondpunt.be of 03/ 205 74 80
http://www.ibelgique.ifrance.com/boitsfort/ovk/ : V.Z.W. Ouders van verongelukte kinderen (O.V.V.)
http://www.psychoanalyse-familietherapie.org/ (http://www.geocities.com/mhdeploige/index.html): centrum voor psychologische hulp aan slachtoffers van een ongeval: zie onze rubriek Psychologische hulp !
www.bivt.be : Belgisch instituut verkeerstherapie ; voor hulp aan voertuigbestuurders die een overtreding (alcohol- of drankmisbruik, agressie, e.d.m.) hebben begaan
Open Therapeuticum Leuven, Brusselsesteenweg 60, 3020 Herent 016/ 23 69 96 : school voor kinderen van minstens 12 jaar, die ingevolge een ongeval uiterst intensieve begeleiding nodig hebben en dus niet op een andere school terecht kunnen (“individuele aanpak” is het codewoord) – vooral voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (N.A.H.) – http://www.opentherapeuticum.be ( info@opentherapeuticum.be)
Rode Kruis -Vlaanderen
Motstraat 40, 2800 Mechelen –
Tel: 015 44 33 22
Fax: 015 44 33 11
E-mail: info@rodekruis.be

MEDISCHE INFO

http://www.gezondheids.pagina.nl/ : startpagina over ziekten en geneeskunde
http://www.loket.net/service/allepaginas.html : alle medische startpagina’s op een rij (klikt men in deze lijst bvb. “whiplash” aan, dan opent een lijst van allerlei websites die met dit onderwerp verband houden )
Hulporganisaties http://www.hulporganisaties.be

HULP AAN GEHANDICAPTEN

www.vlafo.be : Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap, thans “Vlaams agentschap voor personen met handicap” (VAPH) genoemd (onder de rubriek “VLIBANK” vindt men alle mogelijke info over prothesen)

www.socialsecurity.fgov.be : maatregelen ten voordele van gehandicapten vindt men het best via www.socialsecurity.fgov.be/handicap/index.htm (o.a. “Handigids”)

www.bivv.be of juister http://www.bivv.be/main/OverBIVV/DeOrganisatie/Cara.shtml?language=nl : onderzoek van de rijgeschiktheid en de voertuigaanpassingen door de dienst “CARA”

www.skil-nv.com : bedrijf dat hoogtechnologische hulpmiddelen ontwikkelt voor gehandicapten

www.handicap.be : startpagina voor gehandicapten

Algemene adressen:

Minister Adelheid Byttebier
Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
Koolstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel : 02/553.24.11
Fax : 02/553.24.05
FOD Volksgezondheid en Leefmilieu
Dienst Geneeskundige Hulp aan de Bevolking (Dienst 100)
Vesaliusgebouw 405
1010 Rijksadministratief Centrum Brussel
Contactpersoon : Bernard Demarteau
FOD Sociale Zekerheid
Zwarte Lievevrouwenstraat 3C
1040 BRUSSEL
Tel. 02/509 81 25

• VZW voor Whiplashpatiënten
http://www.vzw-whiplash.be/contatpersonen.htm

• Trefpunt Zelfhulp VZW
(info over bestaande zelfhulpgroepen)
E. Van Evensstraat 2c
3000 LEUVEN
tel. 016/23.65.07 (algemeen TZ-nummer); 016/32.30.49 (rechtstreeks nummer)
fax. 016/32.30.52
anne-marie.dinneweth@soc.kuleuven.be
http://www.kuleuven.ac.be/facdep/social/soc/tzh/zelfhulp.htm

OF http://zelfhulp.be/zoek/

• C.A.R.A.
Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten
(Centraal Bureau)
Haachtsesteenweg 1405
1130 BRUSSEL
02/244 15 52
http://www.bivv.be

• Directie Inschrijving Voertuigen
Wetstraat 155
1040 BRUSSEL
02/286 45 00

• Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Sterrenkundelaan 28-31
1210 BRUSSEL
Tel. 02/225 84 28
http://www.vlafo.be

• Fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100
1050 BRUSSEL
Tel. 02/506 84 34
http://socialsecurity.fgov.be/faofat

• Rijksdienst Kinderbijslag Werknemers
Trierstraat 70
1040 BRUSSEL
Tel. 02/237 21 11

. Diensten voor Slachtofferhulp
De overkoepelende organisatie is :
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Afdeling slachtofferhulp
Diksmuidelaan 50 – 2600 Berchem
Tel. 03/366.15.40
http://www.steunpunt.be

Centrum Traumaverwerking en Psychotherapie
Van Leentstraat 40
2140 BORGERHOUT
Tel. 03/235 91 13
Federatie van centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Voor een centrum in uw buurt : Tel. 09/233 50 99
http://www.fdgg.be
Ambulante Centra voor Algemeen Welzijnswerk
Voor een centrum in uw buurt kan u terecht bij Steunpunt Algemeen Welzijnswerk :
Tel. 03/366 15 40
COMA Vereniging België
Brouwerijstraat 32
9940 Evergem
Tel. 09/253.05.56
http://www.vzwcoma.be
Tele-onthaal : nummer 106
Telefonische hulpdienst waar u 24 u / 24 u iemand vindt die bereid is naar u te luisteren, en met u te delen in pijn, verdriet, angst of eenzaamheid.

Onthaaldienst

In elk gerechtsgebouw zit, dichtbij de inkom, een persoon die door het Ministerie van Justitie is belast met het onthaal. Tot deze persoon kan u zich wenden voor een bewegwijzering van het gerechtsgebouw en voor doorverwijzing.

Overlijden

Rijksdienst voor Pensioenen, werknemers en zelfstandigen
Zuidertoren 5
1060 BRUSSEL
Tel. 02/529 21 11

FOD Financiën
(ambtenaren)
Administratie der pensioenen
Kruidtuinlaan 50
1010 BRUSSEL
Tel. 02/210.36.11
Koninklijke Federatie Belgische Notarissen
Bergstraat 30 – 32
1000 BRUSSEL
Tel. 02/505 08 61
Enkel maandag : 10u – 12u en 14u – 16u
http://www.notaris.be
Centraal Register Testamenten
Tel. 02/505 08 11
Tussen 08.00 en 17.15 uur
Vrijdag tot 16.30 uur

Ouders van Verongelukte Kinderen
Secretaris-Generaal:
Francis Herbert (*)

Directeur Projectmedewerker:
Isabelle De Schrijver
E-mail : isabelle.deschrijver@ovk.be

Regionale Coördinator voor Nederlandstalig België:
Katlijn Sanctorum
Leon Theodorstraat 85 1090 Brussel
E-mail : katlijn.sanctorum@ovk.be
Tel. 02 421 65 80 – Fax 02 427 75 01
E-mail : info@ovk.be
www.ovk.be

OVOK (Ouders Van een Overleden Kind)

Centraal Contactadres:
Christine Langouche
Nieuwstraat 41, 3360 Korbeek-Lo
tel. 016/89.07.56
info@ovok.be
http://www.ovok.be

OF

Chris en Vicky Majoor-Luyten
Turnhoutseweg 14, 2340 Beerse
Tel+Fax 014 / 62 46 65
E-mail: info@ovok.be
http://www.ovok.be

Stichting Achter de Regenboog – Rouwverlies bij jongeren
http://www.achterderegenboog.nl

Ouders van een overleden kind
Secretariaat
VZW Met Lege Handen
Rustoordlaan 4
3010 Kessel-Lo
Tel. 016/26 00 55

VOOK – Nederlandse vereniging voor ouders van een overleden kind
http://www.vook.nl

Compassionate Friends – Amerikaanse vereniging voor ouders van een overleden kind
http://www.compassionatefriends.com
Crematoria en crematie (uitgezonderd openbare)
http://www.crematorium.be
Worldwide candle lighting Vlaanderen
Website van het World Candle Lighting initiatief dat nu ook een organisatie in Vlaanderen kent. Doel van dit initiatief is om
jaarlijks op de tweede zondag van december om 19.00u wereldwijd een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis van alle overleden kinderen.
http://www.wclvlaanderen.be
Begrafenis:

http://www.uitvaartraad.be

http://www.uitvaart.nl/ en ook www.uitvaart.tv en www.uitvaart.be

Thematische links overlijden:

http://www.rouw.nl
http://www.verliesverwerking.nl
http://www.gedenkboek.nl/rouw

Persoonlijke initiatieven
http://home.hccnet.nl/r.wils
Persoonlijke website van Annita van Rumpt, moeder van Jeroen, met zeer veel gedichten.
http://users.pandora.be/ovok
http://home.tiscali.be/jeffrey : website van Johan Van Den Broucke ter nagedachtenis van zijn zoon Jeffrey dit in 2000 overleden is ten gevolge van een verkeersongeval met o.a. een verslag van de inhuldiging van een SAVE-bord op de plaats van het ongeval.
http://www.memoriamsite.nl
Gedichtenwebsite van Bianca Frankemolle-Reugebrink, met veel gedichten over dood en veel links naar websites van ouders die een kind verloren hebben.

DIENSTEN VOOR NABESTAANDEN

Nederlandse Vereniging Weduwen en Weduwnaars
Centraal Bureau : Dedrie Frans
Ichtegemstraat 144
8680 Koekelare
Tel. 051/58 08 85
Zelfhulpgroep nabestaanden Overledenen door zelfdoding
CAW
Esplanade 10E1
9300 Aalst
Tel. 053/41 40 20
Consulentenbureau
J. De Bomstraat
2000 ANTWERPEN
03/237 76 60
• Nabestaanden na zelfdoding
http://users.skynet.be/oase/suicide1.html
• Vereniging voor vormingswerk weduwen
Nationaal secretariaat
Vestingsstraat 69 bus 3
8310 ASSEBROEK – BRUGGE
Tel. 050/37.04.58 (vrijdagnamiddag gesloten)
• Rouwbegeleiding voor jongeren
“vzw Achter de Regenboog”
Tel. 014/72.53.61

CENTRA MORELE DIENSTVERLENING

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stalingradlaan 18 -20
1000 Brussel
02/242.36.02
Provincie Antwerpen
Van Putlei 52
2018 Antwerpen
03/259.10.80
O.L.V. straat 29
2800 Mechelen
015/45.02.25
P. de Nefstraat 2
2300 Turnhout
014/42.75.31
Provincie Limburg
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
011/21.06.54
Pauwengraaf 63
3630 Maasmechelen
089/77.74.21
Provincie Oost-Vlaanderen
Coupure rechts 4
9000 Gent
09/233.52.26
Koolstraat 80 – 82
9300 Aalst
053/77.54.44
Zuidstraat 13
9600 Ronse
055/21.49.69
Ankerstraat 96
9100 Sint Niklaas
03/777.20.87
Provincie Vlaams Brabant
Brusselsestraat 78
3000 Leuven
016/23.56.35
Vlaanderenstraat 69
1800 Vilvoorde
02/253.78.54
Provincie West-Vlaanderen
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
050/33.59.75
Overleie 15A
8500 Kortrijk
056/25.27.51
Materiële schade
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

Liefdadigheidsstraat 33 bus 1
1210 BRUSSEL
Tel. 02/287 18 11
Fax. 02/287.18.00
http://www.fcga-gmwf.be/accnl.html

Ziekenfondsen

Christelijke ziekenfondsen : www.cm.be
Neutraal ziekenfonds Vlaanderen : www.vnz.be
Socialistisch ziekenfonds : www.socmut.be
Liberaal ziekenfonds : www.lmpa.be
Onafhankelijk ziekenfonds : www.mloz.be
Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen : www.voz.be
Onderlinge ziekenkas : www.ozcm.be

Verenigingen en zelfhulpgroepen

http://www.zelfhulp.be
Ingedeeld per probleem met buitenlandse links.
Inhoud o.a. Verenigingen voor nabestaanden, Weduwen en Weduwnaars, vormingswerk weduwen,vriendenkring voor weduwen en weduwnaars, voor jonge weduwen (-50j) met kinderen. Zelfhulpgroepen voor ouders van verongelukte kinderen, overleden kinderen (OVOK), een overleden baby of vermoorde kinderen.