Ons hoofddoel: wij willen verhinderen dat u een te lage schadevergoeding ontvangt.

De V.Z.W. Verkeersslachtoffers wil verhinderen dat een slachtoffer van een verkeers-, arbeids- of ander ongeval een tweede keer slachtoffer wordt.

De kerncijfers betreffende de verkeersongevallen in België in 2018 (Bron : Evolutie van de schadefrequentie 2008-2017 en -2018 in de B.A. motorrijtuigenverzekering; Statbel (Algemene Directie Statistiek -Statistics Belgium)):

 • Schadegevallen (geregistreerd door de verzekeringsmaatschappijen): 340.618
 • Letselongevallen (geregistreerd door de politie): 38.455 (+1,1% tegenover 2017)
 • Gewonden: 48.750 (+0,6%)
 • Doden (tot 30 dagen na het ongeval): 604 ( – 0,8%).

Gemiddeld is in 2018 door 5,9 % van de bestuurders van een voertuig – dus 1 op 17 van de wagens – een schadegeval veroorzaakt (in fout of gedeeltelijk in fout). Wie maar 1 keer om de 20 jaar een ongeval door zijn fout veroorzaakt zit dus onder het gemiddelde.

Eind 2018 telt het Belgische wagenpark 5.782.684 voertuigen. Het totaal aantal schadegevallen wordt in 2018 geschat op 340.618. Dit is ongeveer 40.000 schadegevallen minder dan in 2010.
Omgerekend zijn er 933 ongevallen per dag in 2018, tegenover 939 in 2017 en 976 in 2016.

Daarnaast zijn er nog heel wat andere vormen van ongevallen, zoals arbeidsongevallen, ongevallen in huis, en medische ongevallen. Ook hierover geven wij u de nodige informatie.

 

ALS U EEN TWEEDE KEER SLACHTOFFER WORDT IS DIT OOK AAN UW EIGEN ONVOORZICHTIGHEID TE WIJTEN.  U MAG ONS STEEDS CONTACTEREN, OOK ANONIEM ( bijstand@verkeersslachtoffers.be ).

De VZW heeft haar doelstelling ruim gesteld. Zij heeft zich georganiseerd overeenkomstig de soorten vragen vanwege de betrokkenen bij een ongeval.

Deze vragen kunnen voor het overgrote deel worden onderverdeeld in de volgende vier categorieën:

A. vragen van algemene aard, zoals:

 • wat doe ik het best onmiddellijk na het ongeval, in het bijzonder om het bewijs te leveren van de fout van tegenpartij en van de omvang van mijn schade? – zie Tips na een ongeval
 • welke raadsgeneesheer, advocaat, of voertuigexpert kan ikzelf het best aanstellen om het standpunt van de verzekeringsmaatschappij na te zien en om eventueel verdere stappen te ondernemen?

B. problemen van juridische aard, zoals:

C. vragen van medische aard, zoals:

 • hoe komt het dat de raadsgeneesheer* van de arbeidsongevallenverzekeraar of van de B.A.-verzekeraar* soms een veel te laag percentage voor de blijvende arbeidsongeschiktheid toekent?
 • hoe kan ik mij verdedigen tegen de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij? – zie Uw eigen raadsgeneesheer

D. vragen voor een voertuigdeskundige, zoals:

 • moet ik aanvaarden dat mijn voertuig als een totaal verlies wordt beschouwd en dus niet mag worden hersteld ? (Of omgekeerd:) kan ik ertoe worden verplicht om mijn voertuig te laten herstellen, hoewel het zeer zwaar beschadigd is?
 • wat moet ik doen als de expert van de verzekeringsmaatschappij een herstellingsprijs verdedigt die lager ligt dan de prijs die volgens mijn garagist nodig is om een degelijke herstelling uit te voeren? – zie Hoe kan u de zienswijze van de verzekeringsexpert betwisten ?
 • is het juist dat bij totaal verlies een berekening mag worden gemaakt op basis van de werkelijke aankoopprijs, dus niet op basis van de aankoopwaarde, en dat bovendien geen rekening moet worden gehouden met de B.T.W.?

De hierboven staande en vele andere vragen worden beantwoord op onze website. KENNIS IS NODIG VOOR EEN PASSENDE VERGOEDING. KIES EEN DEGELIJKE VOERTUIGEXPERT,  ADVOCAAT EN/OF RAADSGENEESHEER. Voor meer concrete vragen zal u zich uiteraard moeten wenden tot de V.Z.W. zelf.

De V.Z.W. is telefonisch bereikbaar van 10 tot 22 uur:

09/ 339 17 30

of 0473/ 38 00 88

OFWEL

bijstand@verkeersslachtoffers.be