A. Enige uitleg

VZW Verkeersslachtoffers, opgericht in 1999, heeft tot doel om verkeersslachtof-fers volkomen kosteloos advies te geven over hun rechten. De VZW beseft maar al te goed dat een verzekeringsmaatschappij liever te weinig dan te veel schadevergoeding betaalt.

Ook indien je volledig anoniem wil blijven zullen we je bijstaan.

Wanneer je ons bepaalde stukken zou toesturen hoef je de meeste van de hieronder gestelde vragen niet meer te beantwoorden. Enkel op de vragen die aangeduid zijn met * is het antwoord noodzakelijk, de andere vragen mag je overslaan.

B. Welke soort schade ?

* Kruis aan welke schade je door het ongeval heeft geleden :


maar deze is ondertussen volledig genezenmet blijvende gevolgen

met totaal verlieszonder totaal verlies (dus herstelbaar)met discussie over al dan niet totaal verlies

divers

C. Letselschade die genezen isjaneen


janeen


samenwonend of gehuwdalleenstaandinwonend bij vader en/of moeder


manvrouw

Noot : indien je deze informatie nog niet zou bezitten, wil dan zo spoedig mogelijk aan je huisarts of aan je behandelende specialist-geneesheer vragen om een attest op te stellen waarbij de graden worden medegedeeld van de persoonlijke ongeschiktheid (of morele schade), van de economische ongeschiktheid (of arbeidsongeschiktheid) en van de huishoudelijke ongeschiktheid ; uw arts kan daarvoor het formulier arbeidsongeschiktheid gebruiken: DOWNLOAD WORD of DOWNLOAD PDF

D. Vergoedingen voor de lichamelijke schade met blijvende gevolgen
een arbeidswegongeval, dus een verkeersongeval op weg naar het werk of op weg van het werk naar huiseen zuiver verkeersongevaleen zuiver arbeidsongevalander

Een ander soort ongeval, namelijk:
samenwonend of gehuwdalleenstaandinwonend bij vader en/of moeder


manvrouw

E. Voertuigschade met totaal verlies


a. over de vervangingswaarde (zijnde de waarde van het voertuig vóór het ongeval)b. over de gebruiksdervingc. over de kosten van takeling of van stallingd. over de B.T.W.d. over de B.T.W.e. over de vergoeding voor de belasting op de inverkeerstelling (B.I.V.) of voor andere uitgaven

janeenfietsbromfiets, motorfiets of speed pedelecpersonenwagenaanhangwagenmobilhometaxileasingof huurwagenbestelwagen of lichte vrachtwagen tot 3,5 ton netto laadvermogenvrachtwagen (en geleed voertuig) vanaf 3,5 ton netto laadvermogende enige vrachtwagen van een zelfstandigecaravanautobusander voertuig

Ander soort voertuig:


ik ben geen B.T.W.-belastingplichtigeik ben wel B.T.W.-plichtige en kan 50 % van de B.T.W. op de aankoopprijs van een wagen recupererenik ben B.T.W.-plichtige en kan 100 % van de B.T.W. op de aankoopprijs voor een nieuw voertuig recupereren

F. Voertuigschade die werd hersteld of die herstelbaar is

over de wijze van herstelling of over de herstellingsprijsover de duur van de gebruiksdervingover andere aangelegenheden


janeen


g. Bijkomende vragen of andere soorten schade


h. Contactgegevens