DE PRAKTISCHE TIPS SAMENGEVAT

1° Zorg steeds voor bewijzen

– van het verloop van het ongeval (getuigen, foto’s, aanrijdingsformulier, en proces-verbaal door de Politie)
– van uw lichamelijke letsels (tijdig medische onderzoeken en verslagen)
– van uw kosten (facturen, apothekersbriefjes, …) en andere schade

2° Zet de juiste stappen om alle vergoedingen te bekomen

(o.a. : Wie verwittigen (altijd – in buitenland – na overlijden) ?)

3° Ken en verdedig uw rechten en vraag tijdig raad:

a. wees er niet te snel van overtuigd dat u – geheel of gedeeltelijk – aansprakelijk is voor het ongeval;

b. besef dat de voertuigexpert de schade raamt in opdracht van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden ; het is dus vaak aangewezen om na deze voertuigexpertise het advies in te winnen van een eigen raadgevende expert;

c. zo ook dienen de medische besluiten opgemaakt door de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij daarna te worden nagezien door uw eigen raadsgeneesheer; deze zal in vele gevallen oordelen dat uw graad van blijvende ongeschiktheid (afgekort “B.O.”) op een hoger percentage moet worden vastgelegd dan voorgesteld door tegenpartij;

d. zeker dient u de schadevergoeding voorgesteld door de verzekeringsmaatschappij eens te laten nazien door een gespecialiseerde jurist; is het percentage van blijvende ongeschiktheid (B.O.) juist bepaald?, werd geen schadepost “vergeten”?, is de voorgestelde berekening van de vergoeding voor de blijvende ongeschiktheid aanvaardbaar?, werd de vergoeding voor het inkomstenverlies door het overlijden van het slachtoffer juist berekend ?; en zo meer; vraag ons vrijblijvend om raad (zelfs anoniem); onderteken nooit een document van de verzekeringsmaatschappij vooraleer daarover degelijke raad te hebben ingewonnen !;

e. kies een voertuigexpert, een bijstandsarts en een advocaat die reeds heel wat kennis en ervaring over de kwestieuze materie hebben opgedaan; zie na of zij niet voortdurend werkzaam zijn voor verzekeringsmaatschappijen.

 

 

Deze vuistregels van het slachtoffers worden verder verduidelijkt.

Zonodig kan u bijkomende inlichtingen bekomen bij V.Z.W. Verkeersslachtoffers:

– bel 09/ 339 17 30 of 0473/ 38 00 88 tussen 10u en 22u

– of stuur een e-mail naar onze V.Z.W. op bijstand@verkeersslachtoffers.be

Wij helpen u met plezier.