DE PRAKTISCHE TIPS SAMENGEVAT

1° Zorg steeds voor bewijzen

– van het verloop van het ongeval (getuigen, foto’s, aanrijdingsformulier, en proces-verbaal door de Politie)
– van uw lichamelijke letsels (tijdig medische onderzoeken en verslagen)
– van uw kosten (facturen, apothekersbriefjes, en zo meer)

2° Zet de juiste stappen om alle vergoedingen te bekomen

(o.a. : Wie verwittigen (altijd – in buitenland – na overlijden) ?)

3° Ken en verdedig uw rechten en vraag tijdig raad:

a. wees er niet te snel van overtuigd dat u – geheel of gedeeltelijk – aansprakelijk is voor het ongeval;

b. besef dat de voertuigexpert de schade raamt in opdracht van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden ; het is dus vaak aangewezen om na deze voertuigexpertise het advies in te winnen van een eigen raadgevende expert;

c. zo ook dienen de medische besluiten opgemaakt door de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij daarna te worden nagezien door uw eigen raadsgeneesheer; deze zal in vele gevallen oordelen dat uw graad van blijvende ongeschiktheid (afgekort “B.O.”) op een hoger percentage moet worden vastgelegd dan voorgesteld door tegenpartij;

d. zeker dient u de schadevergoeding voorgesteld door de verzekeringsmaatschappij eens grondig na te zien; meestal is het aangeraden dit voorstel voor te leggen aan uw advocaat; zo kan deze nagaan welke schadeposten vergeten zijn of te laag worden vergoed; onderteken nooit een document van de verzekeringsmaatschappij vooraleer daarover degelijke raad te hebben ingewonnen !;

e. kies een voertuigexpert, een bijstandsarts en een advocaat die reeds heel wat kennis en ervaring over de kwestieuze materie hebben opgedaan; zie na of zij niet voortdurend werkzaam zijn voor verzekeringsmaatschappijen.

 

 

Deze vuistregels van het slachtoffers worden verder verduidelijkt.

Zonodig kan u bijkomende inlichtingen bekomen bij V.Z.W. Verkeersslachtoffers:

– bel 09/ 339 17 30 of 0473/ 38 00 88 tussen 10u en 22u

– of stuur een e-mail naar onze V.Z.W. op bijstand@verkeersslachtoffers.be

Wij helpen u met plezier.