3. Wanneer geen gemeenschappelijk aanrijdingsformulier kan worden opgesteld moet u de politie oproepen om ter plaatse een proces-verbaal* op te maken.

U moet in het bijzonder in de volgende gevallen de politie oproepen:

  • u rijdt een verkeersbord omver, of u rijdt een geparkeerde auto aan en de eigenaar van deze auto daagt niet op; mocht u in een dergelijk geval wegrijden, bvb. omdat de schade zeer licht is, dan pleegt u vluchtmisdrijf; het risico op veroordeling wegens vluchtmisdrijf loopt u ook indien geen door beide bestuurders ondertekend aanrijdingsformulier (of soortgelijk document) wordt opgesteld en tegenpartij na uw wegrijden aangifte bij de politie doet;
  • als er een persoon werd verwond, moet de politie eveneens ter plaatse proces-verbaal opstellen; voelt u bvb. nek- of hoofdpijn, laat dit dan door de politie noteren;
  • het verzekeringsbewijs en/of andere boorddocumenten van de aansprakelijke tegenpartij zijn niet in orde;
  • door het ongeval is een verkeersonveilige toestand ontstaan (bvb. brokstukken of olie op de weg); soms zal dan de brandweer worden opgeroepen.

Daarnaast is het niet verplicht maar wel aangeraden om de politie op te roepen :

– indien de andere bestuurder op het aanrijdingsformulier een onjuiste feitenversie noteert, om te trachten te ontsnappen aan zijn aansprakelijkheid;

– indien u belangrijke niet-evidente stoffelijke schade heeft opgelopen (een gebroken uurwerk, een niet meer spelende muziekinstallatie, een gebroken antieke vaas,…) ; in plaats van de tussenkomst van de politie kan u ook kiezen voor een minnelijke beschrijving van de schade, voor akkoord ondertekend door de tegenpartij.

De aangifte bij de politie (zie http://www.lokalepolitie.be/5368/politie-abc/159-verkeersongeval.html) heeft als belangrijk voordeel dat de verbalisanten persoonlijke vaststellingen kunnen verrichten, die een betrouwbaar bewijs opleveren.

Tegenwoordig tracht de politie haar tussenkomst te beperken tot het helpen invullen van het aanrijdingsformulier. Deze methode biedt uiteraard minder duidelijkheid en zekerheid dan een proces-verbaal. Zo ontstaat vaak heel wat discussie omtrent de aansprakelijkheid, en zo ontstaat uiteindelijk heel wat onrecht, omdat de niet-foutieve bestuurder niet kan bewijzen dat de andere aansprakelijk was en omdat hij zo geen vergoeding kan bekomen. Bovendien ontlopen daders van verkeersovertredingen en van onopzettelijke slagen of verwondingen zo hun – vaak toch wel verdiende – bestraffing.

Besef ook de nadelen van de tussenkomst van de politie:

  • de politie laat vaak meer dan een uur op zich wachten;
  • zij zal aan beide betrokken bestuurders de boorddocumenten ter inzage opvragen, zodat u een geldboete riskeert wanneer deze niet in orde zijn (bijvoorbeeld wanneer uw schouwingsbewijs verstreken blijkt te zijn); zo ook riskeren de bestuurders een geldboete en zelfs een rijverbod wanneer alcoholintoxicatie* wordt vastgesteld;
  • de bestuurder die fout heeft aan het ongeval zal normalerwijze een geldboete oplopen.Het risico op deze sancties bestaat vanzelfsprekend niet indien enkel een aanrijdingsformulier wordt opgesteld, zonder politionele tussenkomst.