7. Indien u het bovenstaande niet zou hebben gedaan

Dan kan het nodige bewijs mogelijks nog worden geleverd doordat u enkele weken of maanden na het ongeval toch nog klacht neerlegt bij de politie, foto’s maakt van de plaats van het ongeval en van uw voertuigschade, en in zover mogelijk zorgt voor schriftelijke getuigenverklaringen. Soms is de aanstelling van een raadgevende voertuigexpert (deskundige in verkeersaansprakelijkheid) aangewezen.

Besef: enkel als u de aansprakelijkheid van de andere bestuurder kan bewijzen is u gerechtigd op schadevergoeding (maar zie ook de talrijke uitzonderingen onder “Vergoedingen“).