8. Vanzelfsprekend zal u binnen de 24 uur na het ongeval contact nemen met uw makelaar.

In voorkomend geval bovendien verwittigen, kort na het ongeval :

  • uw B.A.-verzekeraar (om vergoeding voor uw voertuigschade te bekomen)
  • als er medische kosten door het verkeersongeval zijn veroorzaakt: uw ziekenfonds
  • als het gaat om een verkeersongeval van of naar uw werk of om een eigenlijk arbeidsongeval (op het werk): uw werkgever + arbeidsongevallenverzekeraar (aangifteformulier zo spoedig mogelijk invullen en opsturen)
  • als er dekking bij een andere verzekeringsmaatschappij bestaat: de andere betrokken verzekeringsmaatschappij(en) (zoals verzekering voor: eigen schade / schoolongevallen / hospitalisatie / inkomstenverlies / gezin / reis /…)
  • zeker ook uw rechtsbijstandsverzekeraar * (die de eerste stappen voor de schadevergoeding zal zetten).

Volledigheidshalve: zo nodig (bv. bij hospitalisatie) ook uw werkgever, familie en vrienden verwittigen.

NOOT bij hospitalisatie:

Als je verwond werd zal je wellicht per spoedopname in het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden opgenomen. Het ziekenhuis heeft nodig:
• je identiteitskaart;
• je mutualiteitsgegevens / SIS-kaart;
• gegevens over je hospitalisatie- of soortgelijke verzekering.

Houd deze informatie dus steeds bij !