Lid: “In het begin heeft de andere bestuurder nooit betwist dat hij in fout was voor het ongeluk. Hij verontschuldigde zich zelfs. Nu, zes maanden later, krijg ik een brief, en daarbij wordt beweerd dat ik geen vergoeding kan krijgen omdat ik niets zou bewijzen. Wat moet ik doen ?”

V.Z.W.: Bij een dergelijke betwisting van de aansprakelijkheid is het meestal aangeraden om thans toch nog klacht neer te leggen bij de politie. Wil tevens, inzover mogelijk, zorgen voor foto’s van de plaats van het ongeval en van de voertuigschade. In bepaalde gevallen is het aangewezen om een voertuigexpert aan te stellen, die dan op grond van de gekende gegevens mogelijks kan aanduiden wie aansprakelijk moet zijn voor het ongeval. Uiteraard mogen ook achteraf getuigenverklaringen worden verzameld.
Zie ook onder nr. 7.

Mocht u de aansprakelijkheid in hoofde van tegenpartij uiteindelijk niet kunnen bewijzen, dan kan u enkel nog nagaan of u geen vergoeding kan bekomen op grond van een of andere wet of van een verzekeringspolis. Zie Vergoedingen.